Posledná šanca pre štvrtákov športových tried

Náhradný termín prijímacieho konania do športových tried sa uskutoční v pondelok 29. mája 2017 o 9.00 h v piešťanskej Diplomat aréne a v areáli futbalového klubu. Rodičia môžu deti prihlásiť u riaditeľa Základnej školy na Holubyho ulici Viléma Vrbu.

Na výberové skúšky pozýva riaditeľ Vilém Vrba aj tých štvrtákov, ktorí doteraz neposlali prihlášku.

„Keďže sa niektorí žiaci pre chorobu, školské výlety alebo iné aktivity nemohli zúčastniť prvého kola prijímačiek, pripravili sme možnosť zúčastniť sa ďalšieho kola. Stačí si priniesť vypísanú prihlášku a potvrdenie od lekára o spôsobilosti. Tieto dokumenty si viete stiahnuť z webstránky školy alebo futbalového klubu,“ zdôraznil Vilém Vrba.

Testovanie pozostáva zo všeobecnej a športovej časti. Športové triedy sú určené pre každého štvrtáka, ktorý prejde prijímacím konaním.

Od školského roka 2017/2018 sa zapoja do športovej prípravy futbalistov, basketbalistov alebo florbalistov. Riaditeľ odporúča účastníkom, aby si na skúšky priniesli vhodný úbor a športovú obuv.

Text: Miro Béreš Ilustr. foto: Martin Palkovič