Hygienici kontrolovali niektoré piešťanské pieskoviská

Päť piešťanských pieskovísk, ktoré Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v uplynulých týždňoch kontroloval, je vo vyhovujúcom stave. Deťom však vo všeobecnosti pri nedostatočnej hygiene na pieskoviskách hrozí nákaza ochoreniami, ktorých pôvodcom sú baktérie, parazity aj vírusy.

„Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať tak, aby sa na nich deti mohli počas celej sezóny bezpečne hrať. Stav pieskoviska pred vstupom dieťaťa by si mali vizuálne kontrolovať aj rodičia, pomôžu tak minimalizovať možné riziko ochorenia či poranenia dieťaťa,“ informuje na svojej web stránke RÚVZ v Trnave.

Jeho zamestnanci v uplynulých týždňoch odobrali vzorky z dvoch pieskovísk pri Materskej škole (MŠ) na ulici 8. mája, ďalej z pieskoviska pri MŠ na Staničnej ulici, z pieskovísk na sídlisku Adam Trajan pri cyklodráhe aj pri Kauflande a neobišli ani obľúbené Žihadielko na Vážskej ulici. Podľa výsledkov zverejnených na webe ruvtt.sk sú všetky tieto pieskoviská z hygienického hľadiska vo vyhovujúcom stave.

Hygienici skontrolovali v mestách Trnava, Piešťany a Hlohovec v období od marca do júla 20 ihrísk. Nevyhovujúce bolo jedno trnavské pieskovisko. Prevádzkovateľ musel zabezpečiť výmenu piesku. Ďalšie kontroly sa uskutočnia v období od augusta do novembra.

,,Každý regionálny úrad verejného zdravotníctva v Slovenskej republike má vypracovaný vlastný plán kontrol. Pracovníci odborov hygieny detí a mládeže preverujú celkový technický stav pieskovísk, ich čistenie, udržiavanie a odobraté vzorky piesku podrobujú mikrobiologickým a parazitologickým rozborom,“ vysvetlila Jana Hamade, vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Deťom pri nedostatočnej hygiene podľa jej slov na pieskoviskách hrozí nákaza ochoreniami, ktorých pôvodcom sú baktérie, parazity aj vírusy. Dospelí by preto mali dbať, aby deti dodržiavali základné hygienické návyky. Dôležité je aj rešpektovanie pokynov detských lekárov v súvislosti s očkovaním.

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: ruvtt.sk