Hvezdáreň v Hlohovci bude patriť k najmodernejším v strednej Európe

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, bolo založené pred 50 rokmi. V rámci programu osláv 29. apríla 2022 župa predstavila projekt komplexnej modernizácie a rozšírenia priestorov tejto vedecko-výskumnej a kultúrnej inštitúcie v hodnote 10 miliónov eur. Bude patriť medzi najmodernejšie v strednej Európe.

V júni 2021 bola vypracovaná architektonická štúdia na komplexnú rekonštrukciu budov a areálu hvezdárne vrátane novostavieb viacerých pavilónov. Komplex je rozdelený na tri celky – Vedy o vesmíre, Prírodné zákony a Exteriér – ktoré integruje návštevnícke centrum. V súčasnosti sa už vypracováva projektová dokumentácia na prvú etapu, v rámci ktorej sa počíta s novostavbou centrálnej vstupnej haly a rekonštrukciu administratívnej budovy v predpokladanej hodnote 800-tisíc eur.

Ďalšou fázou modernizácie areálu hvezdárne bude novostavba pavilónu vesmíru, rekonštrukcia a prístavba rotundy s kupolou, novostavba pavilónu vedy, rekonštrukcia stavebnej a technologickej časti planetária a novostavba teseraktu. Komplex sa stane multifunkčným, vhodným aj na konferencie. Súčasťou zámeru je aj úprava areálu hvezdárne vytvorením parčíka M. R. Štefánika so zážitkovým chodníkom a malým prírodným amfiteátrom, či vybudovanie parkovísk a infraštruktúry.

„Hvezdáreň je aj vedecko-výskumným pracoviskom so zameraním na oblasť premenných hviezd a výskum Slnka. Pôvodný mechanický projekčný systém bol vďaka realizácii projektu spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg vymenený za digitálny v roku 2019. V rokoch 2021 a 2022 boli vďaka podpore trnavskej župy uvedené do prevádzky najnovšie multimediálne a vzdelávacie technológie. Realizácia ohláseného zámeru bude ďalším krokom na ceste technologického, ale aj kultúrneho a spoločenského pokroku,“ avizoval riaditeľ Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci Karol Petrík.

Pre širokú verejnosť pripravila hvezdáreň na sobotu 30. apríla 2022 celodenný program. Popoludní od 15:00 si môžu prísť návštevníci pozrieť obhliadku hvezdárne a astronomických prístrojov a zúčastniť sa na aj teleskopickom pozorovaní aktivity najbližšej hviezdy Slnka. Následne o 17:00 pre mládež a dospelých sa budú premietať filmy s astronomickou tematikou a o 19:00 je na programe prednáška na astronomické témy. Záver sobotného dňa bude v prípade priaznivého počasia o 21:00 hodine patriť teleskopickému pozorovaniu astronomických objektov na oblohe.

Zdroj: Tlačová správa TTSK