Hotel Slovan je na predaj

Vyše tridsať rokov prázdna budova stojaca v centre Piešťan možno zmení vlastníka. O zámere Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany (SLKP) predať hotel Slovan hovoril na zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor Peter Jančovič.

Dobre rozbehnutá spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov na sprístupnení okolia bývalej fontány pred hotelom Slovan náhle zamrzla. Mestských poslancov o tom informoval viceprimátor Michal Bezák. Od primátora Petra Jančoviča dostal odpoveď, že možnou príčinou je pripravovaná zmena majiteľa tejto pamiatkovo chránenej budovy.

„Kúpele zvažovali predaj hotela Slovan, boli vo výraznej fáze rokovania. Nový vlastník Slovanu bude aj vlastníkom fontány,“ reagoval P. Jančovič s odvolaním na informácie, ktoré mu poskytol generálny riaditeľ SLKP Andreas Schuster. Dodal, že kúpele by mali nového majiteľa zaviazať, aby najprv investoval do okolia fontány.

Ide o súčasť mestského parku, ktorá je roky neprístupná. Na tom, aby sa to zmenilo, spolupracovali dobrovoľníci z Piešťanskej rozvojovej iniciatívy a Piešťanského okruhu spolu s pamiatkármi, radnicou aj kúpeľmi. Viceprimátor povedal, že pomoc ponúkala aj Katedra reštaurovania VŠMU.

Na základe jeho interpelácie by sa mala verejnosť dozvedieť ďalšie podrobnosti o prípadnom predaji hotela Slovan a možnostiach sprístupnenia bývalej fontány na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 30. júna.

Grand Hotel Rónai (neskôr Royal a Slovan) bol na začiatku 20. storočia najluxusnejším v širokom okolí. Prvé meno dostal podľa majiteľa, ktorý ho dal postaviť na základe návrhu viedenského architekta A. Oberländera. Po pár rokoch ho získali Winterovci, potom patril štátu. Dnes je majetkom SLKP.

Podľa mestskej kroniky je hotel zatvorený od 1. septembra 1985. Začiatkom roka 1989 vznikla firma Interthermal, ktorú založili Československé štátne kúpele Piešťany a rakúska spoločnosť Grassi Hotel Beteiliguns. Cieľom bola rekonštrukcia hotela, výstavba novej balneoterapie a jej následná prevádzka.

„Neurobilo sa však nič, pretože prebiehal dlhotrvajúci spor o právoplatnosti založenia spoločnosti Interthermal, ktorý ukončil v roku 1991 Najvyšší súd SR rozhodnutím o neplatnosti aktu založenia ú. s. Interthermal a na základe tohto rozsudku bola spoločnosť v apríli 1992 vymazaná z podnikového registra,“ píše sa v mestskej kronike.

V roku 1993 začala budovu opravovať rakúska firma Bex-Baugesellschaft MBH na základe projektu, ktorý počítal s prepojením s blízkymi vilami Riviéra, Lívia. Práce však boli onedlho prerušené a už ich nikdy neobnovili.

Text a foto: Martin Palkovič