Havrani vyčistili okolie štadióna

Po skorom rannom hokejovom tréningu sa v sobotu 9. marca spojila prípravka tretiakov a štvrtákov HK Havrani a vyčistili okolie zimného štadióna, blízkeho parku a okolia cyklotrasy od odpadkov.

Deti dostali rukavice, vrecia, organizačné pokyny a začala sa akcia Havrani chcú žiť v meste bez odpadkov. Prvé vrece naplnili už za pár minút. Ďalšie vrecia pribudli na priľahlom parkovisku, kde veľa odpadu pozbierali z kríkov.

Obaly z pizze, veľké množstvo plastových fliaš, plechoviek od piva, sklených fliaš od alkoholu, krabičiek od cigariet a mikroténových sáčkov – to tvorilo obsah čiernych vriec. Havrani sa od štadióna pomaly presunuli uličkou smerom ku Kauflandu.

Po náročnej  práci pozbierali smeti aj z parčíka medzi Kauflandom a poliklinikou. Poslednou etapou bolo okolie pri potoku Dubová, keď sa vracali k zimnému štadiónu. Za necelé dve hodiny hokejisti naplnili 18 plných vriec s odpadkami. Veríme, že táto výchovná, spoločenská a kamarátska akcia pomohla životnému prostrediu.

Akcia Havranov bola zároveň ďakovnou akciou pre sponzorov, ktorých prostriedky umožňujú mladým hokejistom počas sezóny športovať. Týmito akciami vyjadrujeme vďaku za to, že sa môžeme tešiť na štadiónoch z našich gólov.

Text a foto: Martina Benková, HK Havrani Piešťany – HP3