Gymnazisti Pavelka a Valko úspešní v celoštátnom kole olympiády

V dňoch 9. až 11. júna 2021 sa víťazi krajských kôl Olympiády ľudských práv (OĽP) zúčastnili zápolenia v celoštátnom kole. Súťažili vo viackolovom vyraďovacom súboji dištančnou formou. Záštitu nad podujatím 23. ročníka olympiády, s nosnou témou „Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách”, prevzali podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová, prezidentka SR Zuzana Čaputová, ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková a ombudsmanka SR prof. Mária Patakyová.

V Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení, pod gesciou Ministerstva školstva SR, Iuventy a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, súťažili aj študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, nedávni maturanti – Daniel Valko (4.A) a Daniel Pavelka (5.B). Už pri riešení modelových situácií a obhajobách predložených prác sa piešťanskí gymnazisti umiestnili na popredných miestach.

Daniel Pavelka sa obhajobou témy vlastného odborného článku predloženého k obhajobe v angličtine na tému, ktorú vypísala UNIS Vienna, umiestnil medzi piatimi najlepšími autormi.

Daniel Valko obsadil medzi víťazmi tretie miesto s témou Policy and Law in Pandemic Epoch, ktorú vypísala organizácia UNESCO – Chair for Human Rights Education.

Po ďalšom vyraďovacom kole sa gymnazista Pavelka umiestnil v jednej zo súťažných komisií na 2. mieste a postúpil tak do finálovej dvanástky. Vo finále súťaže nakoniec obhájil v národnom kole olympiády 4. miesto.

Výborným výsledkom a skvelým umiestnením v celoštátnom kole piešťanskí maturanti, pod vedením učiteľa gymnázia Petra Rusnáka, vzorne reprezentovali školu, mesto Piešťany i Trnavský kraj.

Terézia Danková (septima), Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany