Goethe Uni sa nevzdáva, pripravuje podklady pre akreditáciu

Letný semester sa aj na piešťanskej fakulte súkromnej Vysokej školy Goethe Uni začal presne podľa plánu. Budúci bakalári práve dokončujú svoje záverečné práce a vedenie školy pripravuje dokumenty pre akreditačnú komisiu.

Tá o budúcnosti školy rozhodne v lete. Minister školstva Juraj Draxler však už pred začiatkom semestra avizoval, že Goethe Uni do konca roka skončí. Proti tomuto tvrdeniu sa postavil rektor Ľubomír Šlahor, podľa ktorého vyjadrenia ministra poškodzujú dobré meno školy.

Kvalitu Goethe Uni spochybnil jeho predchodca Juraj Stern. „Žiaľ, nič sa nezrealizovalo. Neprišli po nemecky hovoriaci profesori, neprednášalo sa v plnom rozsahu v nemčine, ale len v niektorých predmetoch. A čo bola veľká chyba, nerobil sa vôbec žiadny nábor študentov v krajinách hovoriacich po nemecky,“ povedal pre denník SME.

Tieto slová odmietla poverená tajomníčky Fakulty cestovného ruchu Daniela Gloss. Garantom tejto fakulty je prof. Raphael Breidenbach, ktorý v Piešťanoch odučil v nemčine osem predmetov a podľa jej slov je študentom nápomocný aj pri orientácii na ich zamestnanie.

„Študenti stoja za svojou školou, k štúdiu pristupujú naďalej veľmi zodpovedne, sú sklamaní zo zaujatého postoja a poškodzujúcich mediálnych vyjadrení osobností, ktoré by mali byť morálnym vzorom,“ reagovala na vyjadrenia bývalého rektora.

Dodala, že letný semester na piešťanskej fakulte odštartoval riadne podľa rozvrhu 16. februára na dennej aj externej forme štúdia. „V súčasnosti končiaci študenti už finalizujú svoje záverečné bakalárske práce a pripravujú sa na obhajobu a štátne záverečné skúšky v júni.“

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič