Galéria na treťom predstaví kolektívnu výstavu

Prečo sme si takí*é cudzí*ie, keď cítime rovnakú bolesť? Aj túto otázku si kladie kolektív autorov*iek novej výstavy s rovnomenným názvom, ktorú vernisážou otvorí kultúrno-kreatívne centrum ARTA v piatok 19. mája o 18:00. Skupinová výstava prináša intermediálnu tvorbu mladých slovenských umelcov*kýň, ktorých*é spája pôvod a queer identita či práca s LGBTQ+ tematikou a genderovou problematikou.

Queer umenie hrá dôležitú úlohu pri utváraní súčasnej kultúry a prináša väčšie porozumenie a prijatie LGBTQ+ jednotlivcov*kýň a komunít. Bystrík Klčo, Tomáš Višňovský, Maty Grznár, Andrej Kiripolský, Adam, Paula Gogola a Aliz*a Orlan sa prostredníctvom svojej tvorby dotýkajú tém, ako je pozícia vlastnej identity v spoločnosti, a rodinná história, kultúra a jazyk. Výstava poskytuje priestor, aby sa podelili o svoje vlastné skúsenosti, príbehy a intímne spovede. Súčasťou výstavy je brožúra k novému spôsobu premýšľania o kategórii rodu či rodovo inkluzívnom jazyku, ktorej cieľom je priblížiť návštevníkom spôsob rovného zaobchádzania s osobami rôzneho pohlavia.

Výstava začína v prvej miestnosti inštaláciou Bystríka Klča, v ktorej pracuje so spomienkami na svoje detstvo,s motívom úteku od očakávaní či generalizácie. Jeho práca je akumuláciou smútku, traumy, sebanenávisti, hnevu, frustrácie, osamelosti, násilia a túžbe zapadnúť. Zároveň je spôsobom a pokusom o návrat k sebe samému pomocou úprimnosti, zraniteľnosti a otvorenosti. Cop z čiernych umelých vlasov Matyho Grznára sa zameriava na prostredie a vzťahy, v ktorých bol autor vychovaný a reflektuje spôsob vyrovnávania sa s negatívnymi vplyvmi okolia. Autor sa tak vracia k udalostiam z detstva a k traumám, ktoré zažíval z pozície queer dieťaťa.

Druhá miestnosť výstavy se venuje chápaniu identity predovšetkým skrz kultúrnu a národnú identitu. Andrej Kiripolský vytvoril inštaláciu zo zachovalej zváračskej clony, ktorá bola vyvezená z elektrárne Nováky. Tá stelesňuje bezprostredné uzavretie kedysi prosperujúceho priemyselného areálu v umelcovom rodnom meste. Prepojením konceptuálneho umenia, krajčírskeho remesla a módy vytvára Tomáš Višňovský naratív plný referencií a boja s konvenčnými normami. Tradičná technika modrotlače sa preňho stala nástrojom pre výskum pôvodu tradície a vytvorenie metafory k odkloneniu sa od zarytých štandardov v spoločnosti.

V predposlednej miestnosti predstavuje Aliz*a Orlan sériu detailných kresieb, v ktorých vykresľuje metamorfózy ľudskej identity spojených s princípmi prírody. V dialógu s Aliz*ou predstavuje Paula Gogola obraz z cyklu, ktorý je pokusom vyrovnať sa s bojom o sexualizáciu tela slúžiace určitému účelu a naplneniu určitých očakávaní.

Výstavu uzatvára opäť inštalácia Bystríka Klča, v ktorej analyzuje jeden z najkomplikovanejších vzťahov, ktorý je súčasťou všetkých našich životov – vzťah človeka k sebe samému. Vetou “These gays, they’re trying to murder me!” Bystrík pripomína krutú realitu, ktorá je zároveň životnou skúsenosťou ľudí z LGBTQ+ komunity; narážky, výsmechy, šikana, fyzické a psychické násilie, systematické utláčanie a mnohé ďalšie.

Výstavu kurátorsky zastrešuje Alina Lis. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: Tlačová správa – KKC Arta