Folkloristi zo súboru Žito pozývajú na dožinky

Folklórny súbor Žito mapuje a oživuje zvyky našich predkov. Vďaka jeho členom uvidíme, ako kedysi oslavovali dožinky. Slávnosť pri príležitosti ukončenia žatvy sa uskutoční v  sobotu 2. septembra 2017 o 16.00 h na Námestí slobody.

Folkloristi zo súboru Žito predvedú zvyky, ktoré sú v ľudovej kultúre spájané so žatvou. Dievčatá uvijú dožinkový veniec a odovzdajú ho hospodárovi pred Zuckmann villou. Napečú koláče, budú ponúkať víno a poteší ich, ak s nimi pôjde v krojovanom sprievode čo najviac ľudí.

(inf)