Festival Organové dni pokračuje v Dome umenia

Už 23. ročník festivalu Organové dni sa v druhej polovici augusta presunul z piešťanských kostolov do veľkej sály Dome umenia. V utorok 23. 8. sa publiku predstavil emeritný titulárny organista Pápežského zboru Sixtínskej kaplnky Juan Paradell Solé (na titulnej snímke), nasledovať budú ďalšie koncerty. Program spolu s profilmi účinkujúcich nájdete nižšie. Ďalšie informácie sú dostupné na web stránke Domu umenia.

Piatok, 26. augusta 2022, 19.00 h Dom umenia
MATÚŠ MARAČEK, organ / SK

Utorok, 30. augusta 2022, 19.00 h Dom umenia
JERZY KUKLA, organ / PL

Utorok, 6. septembra 2022, 19.00 h Dom umenia
DAVID DI FIORE, organ / USA – SK


Matúš Maraček (*1996) absolvoval štúdium klavíra na ZUŠ v Zlatých Moravciach a hudobnú pedagogiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v triede Mareka Štrbáka. V rokoch 2015 – 2019 študoval taktiež na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave v triede Mareka Vrábla. V súčasnosti študuje na Súkromnom konzervatóriu v Nitre u Mareka Štrbáka a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v organovej triede prof. Pier Damiana Perettiho a Zity Nauratyill. Od roku 2019 je členom speváckeho telesa Cantores bratislavenses a pôsobí ako pomocný organista v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Získal viacero ocenení v národných i medzinárodných súťažiach (Nitra, Ružomberok, Hradec Králové a iné). Zúčastnil sa majstrovských interpretačných kurzov pod vedením Moniky Melcovej a Jaroslava Tůmu. Venuje sa tiež organologickej a organárskej činnosti, o čom svedčí jeho spolupráca s firmou Mgr. art. Martin Bako, Orgues atelier.


Jerzy Kukla, organista, organár, dirigent, organizátor mnohých hudobných podujatí. Študoval na Hudobnej akadémii v Krakove (organová trieda profesora MirosławuSemeniuk-Podraza) a v Katoviciach (dirigentské štúdium, trieda profesora Jana Wincentyho Hawela). V rokoch 1990 – 1991 získal štipendium Ministerstva kultúry a umenia, vďaka ktorému študoval na VŠMU v Bratislave v triede profesora prof.. Ferdinanda Klindu. Majstrovské kurzy absolvoval u Michaela Schneidera a Gastona Litaiza. Vystupuje ako organista na najdôležitejších poľských festivaloch a koncertoval v Rakúsku, Česku, Dánsku, Nemecku, Rusku, Rumunsku, na Slovensku, vo Švajčiarsku, na Ukrajine a v Taliansku. Realizoval 6 CD nahrávok. V Poľsku premiéroval diela Oliviera Messiaena: „Les Corps Glorieux“ (1987) a „Verset pour la fête de la Dédicace“ (1989). Od začiatku svojej koncertnej a novinárskej činnosti propaguje hudbu Feliksa Nowowiejského doma i v zahraničí. V Poľsku dirigoval množstvo filharmonických orchestrov.Jeho články o poľskej hudbe a stavbe organov boli publikované v „Ruch Muzyczny“ a vo vedeckých zošitoch poľských hudobných akadémií. Inicioval množstvo poľských festivalov a koncertných sérií, okrem iného založil „Organové koncerty v Sandomierzi“, „Organové koncerty v Bystrej“, medzinárodné festivaly „Organy z Bielitz-Biala“ a „Hudba na zámku Bielsko“. V roku 2016 inicioval projekt „Vislové organové leto“, ktorý pozostáva z medzinárodných festivalov a organových koncertov, ktoré predtým založil v Dęblini (od roku 2015), Końskowole (od roku 2012) a Puławy (od roku 2010). Za svoju prácu pri propagácii hudobnej kultúry získal v roku 2017 Cenu primátora mesta Puławy. K jeho najdôležitejším úspechom staviteľa organov patrí: prestavba organu Walcker / Biernacki v katedrále v Łomżi, prestavba zborových organov v katedrále Oliva a premiestnenie veľkého organa z koncertnej siene Slovenskej filharmónie v Bratislave do kostola Theotokos vo Varšave a jeho prestavby. Bol tiež hudobným poradcom a autorom intonácie mnohých prestížnych poľských nástrojov vrátane organa v jezuitskej bazilike v Krakove, v koncertnej sieni Poľskej baltskej filharmónie v Gdansku, veľkého organa v katedrále v Olive a oboch organov v Paulínskej bazilike na Jasnej hore (Czestochowa).

David di Fiore odštartoval svoju medzinárodnú kariéru pred 35 rokmi recitálom v Katedrále Notre-Dame v Paríži (1. marec 1987). V súčasnosti pôsobí na Katedre hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde vyučuje hru na organe, dejiny organu a organovej literatúry, stavbu organa, improvizáciu, liturgickú hru a dirigovanie zboru. V Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans vo Francúzsku a následne na festivale Vivat Vox Organi v Banskej Bystrici oslávil v roku 2017 svoj jubilejný 1000. verejný koncert. Za posledných 35 rokov vystúpil na množstve organových festivalov v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Česku a Slovensku, ako aj vo Francúzsku a Taliansku. V Severnej Amerike účinkoval na festivaloch v Kanade, na medzinárodnom Festivale v Morelia v Mexiku (najstarší organový festival na západnej pologuli), na Medzinárodnom organovom festivale v Guadalajara, na Puerto Vallarta Arts Festival a organové recitály odohral v mnohým mestách USA. Jeho diskografia obsahuje CD nahrávku francúzskej hudby Les Amoureux de l‘Orgue, slovenské nahrávky The Grand Organ of the Castle Church in Kremnica, č. 1-3 (Slovart), recitály z Graz Orgelfest, DVD z jeho recitálu v rámci Trnavských organových dní 2008 (ed. M. Walcker-Mayer) a CD nahrávku jeho koncertu v Katedrále Sv. Martina v Bratislave (Tribusmusicae). Jeho nahrávka cyklu „Jób“ od Petra Ebena s recitáciou v podaní herca a speváka Kamila Mikulčíka bude čoskoro vydaná vydavateľstvom Tribus Musicae. Všetkých osem častí tohto diela dvakrát predviedol na Slovensku a raz v USA. David di Fiore bol žiakom francúzskej organistky Odile Pierre. Ako sólista, dirigent, korepetítor a praktický organista pôsobil v katolíckej Arcidiecéze mesta Seattle, v Národnej asociácii metodistických hudobníkov a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od Národnej katolíckej vzdelávacej asociácie získal v Spojených štátoch ocenenie „Distinguished Graduate“. V Mexiku, v Rumunsku a na Slovensku bol ocenený za „mimoriadnu účasť“ na medzinárodných organových festivaloch. V roku 2009 získal ocenenie za svoj prínos pre organový svet a za jeho recitály, ktoré mu udelilo občianske združenie Ars Ante Portas. Americké združenie organistov (Seattle) mu udelilo vyznamenanie za jeho prínos k medzinárodnému šíreniu umenia. Svoje 50. výročie od začiatku umeleckej kariéry oslávil v roku 2020 slávnostnými koncertmi v Banskej Bystrici, Ružomberku a v Trnave.

Zdroj: Dom umenia Piešťany