Existencia letiska visí na vlásku. Pomôže petícia?

Osud piešťanského letiska je už s veľkou pravdepodobnosťou spečatený, napriek tomu musia obyvatelia Piešťan bojovať za jeho zachovanie. Zhodli sa na tom niektorí mestskí poslanci s členmi Seniorského parlamentu.

Výsledkom plenárneho rokovania Seniorského parlamentu, ktoré sa uskutočnilo v utorok 8. novembra, je otvorený list vyzývajúci akcionárov Letiska Piešťany k jeho zachovaniu. Nasledovať má petícia, zazneli aj výzvy k protestným zhromaždeniam.

„Tento problém nevznikol počas pôsobenia súčasného vedenia mesta a súčasného zastupiteľstva, ako sa to niekto snaží ľuďom nanútiť. Veď tá spoločnosť je v červených číslach už desať rokov,“ povedal na zasadnutí Seniorského parlamentu viceprimátor Michal Hynek a poukázal na výšku odmien členov predstavenstva a dozornej rady. Tá sa pohybovala okolo sumy 1000 eur mesačne, pričom každý mohol dostať osemmesačné odstupné.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a vtedajší primátor Remo Cicutto nemali podľa Hyneka z titulu svojich funkcií nárok na odmeny, ďalším členom orgánov spoločnosti však letisko dlží 608 tisíc eur.

Podobne vysoká je pohľadávka radnice na nezaplatenej dani z nehnuteľnosti, ktorú mala podľa Tibora Mikuša kapitalilzovať. Zastupiteľstvo to však v júni tohto roka odmietlo.

„My máme odpúšťať daň z nehnuteľnosti, aby sa zaplatili darmožráči, ktorí nič nerobili?“ pýta sa viceprimátor Hynek. Županovi vyčíta aj to, že odmietol súčasným zastupiteľstvom schválených nominantov do orgánov spoločnosti.

Trnavský samosprávny kraj v uplynulých rokoch pomohol piešťanskému letisku sumou 1,7 mil. eur. Túto pohľadávku kapitalizoval a získal väčší akciový podiel. To isté Tibor Mikuš žiadal aj od piešťanskej radnice. Tá koncom októbra oznámila, že si uplatní záložné právo na pozemky.

„Mesto Piešťany si chce uplatniť záložné právo a vyňať z letiskovej spoločnosti do držby mesta časť pozemkov pod letiskom. Je to krok, ktorý smeruje proti záujmu udržať letisko v prevádzke,“ uviedol Tibor Mikuš v reakcii na toto rozhodnutie pre TV Piešťany.

Vedenie radnice aj poslanci likvidáciu odmietajú. Najväčší akcionár, ktorý je Trnavský samosprávny kraj, môže napriek tomu o nej rozhodnúť po dohode s ministerstvom dopravy už 29. novembra, kedy sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie.

Dôkazom toho, že existencia letiska visí na vlásku, je aj údajné nariadenie správnej rady prestať platiť faktúry za energie alebo informácia o hromadnom prepúšťaní smerovaná na tunajší úrad práce.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič


Prečítajte si list členov Seniorského parlamentu adresovaný ministrovi dopravy, predsedovy Trnavského samosprávneho kraja a primátorovi Piešťan. List bol jednomyseľne prijatý 18 prítomnými členmi Seniorského parlamentu.

Vážení páni,

my, členovia Seniorského parlamentu Piešťany, reprezentujeme viac ako sedem tisíc občanov mesta Piešťany starších 60 rokov a sme hlboko znepokojení situáciou okolo Letiska Piešťany a. s. Preto sa na Vás, v súčasnosti našich volených zástupcov, obraciame týmto otvoreným listom.

Sme presvedčení, že Letisko Piešťany a. s. nie je majetkom členov Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti. Preto Vás žiadame, aby ste akciovú spoločnosť viedli k prospechu občanov mesta Piešťany a trnavského regiónu. Zrušenie letiska, podľa nášho názoru, nevedie k prospechu akcionárov.
Tohtoročná štúdia Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity Posúdenie ekonomického stavu letiska Piešťany a. s. vo vzťahu k akcionárovi mesto Piešťany, ktorú spracoval prof. Ing. Antonín Kazda CSc., vo svojom závere uvádza:

„Je však potrebné zdôrazniť, že ak dôjde k zrušeniu obchodnej prevádzky alebo zatvoreniu letiska, k jeho obnoveniu nikdy nedôjde. Zároveň s rastom životnej úrovne bude dochádzať k nárastu dopytu po leteckej doprave podobne ako v iných krajinách s vyššou životnou úrovňou.“

My, členovia Seniorského parlamentu Piešťany žiadame Vás, našich volených zástupcov, v zmysle čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky, urobiť všetky potrebné kroky k tomu, aby letisko v Piešťanoch založené v roku 1926, bolo zachované pre ďalšie generácie. Zároveň Vás žiadame o vytvorenie podmienok k hospodárskemu ozdraveniu akciovej spoločnosti Letisko Piešťany.

V Piešťanoch 8. novembra 2016