Európske témy na gymnáziu

V rámci cyklu Eurotémy na gymnáziu, ktorý 2. októbra 2020 slávnostne otvoril riaditeľ Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Mgr. Radim Urban, vystúpil s odbornou prednáškou o európskej zahraničnej politike a ekonomických výzvach nového fiškálneho obdobia europarlamentu poslanec Robert Hajšel.

Začiatok októbra sa na piešťanskom gymnáziu niesol v duchu zaujímavej diskusie na aktuálne európske témy. Študentom gymnázia bol v prednáške a následnej diskusii umožnený náhľad do zákulisia práce europarlamentu a objasnenie procedurálnych postupov a mechanizmov, ktoré dokázal pán europoslanec zrozumiteľne a pútavo vysvetliť.

Otázky študentov a odpovede europoslanca sa dotýkali tém ako je ochrana a podpora právneho štátu, ustanovenie európskej minimálnej mzdy či kompenzačné schémy v krízových obdobiach počas pandémie COVID-19.

Zaujímavou informáciou bolo, že energetická chudoba zasahuje až 60-70 miliónov obyvateľov EÚ. Podľa slov europoslanca Hajšela má zelená energetická politika smerovať k tomu, že sa nebude prehlbovať energetická chudoba. On sám sa prikláňa sa k flexibilnej únii európskych krajín, ktorá toleruje diferencie členských štátov vzhľadom na ich geopolitickú pozíciu a záujmy.

Pre účel spravodlivejšej a slobodnejšej konkurencie navrhuje harmonizovaný základ daní. Budúcnosť Slovenska vidí v kooperácii štátov euroúnie a koordinácii ich regionálnych politík. Myslíme si, že diskusia priniesla gymnazistom cenné vedomosti, ktoré využijú nielen pri maturitných skúškach.

Odborná prednáška s diskusiou sa uskutočnili v súlade s platnými hygienicko-epidemiologickými opatreniami ÚVZ SR. Garantom cyklu prednášok a stretávania sa študentov s odborníkmi z prostredia európskych politík je učiteľ občianskej náuky na gymnáziu Peter Rusnák.

Gymnazisti, ktorí vzorne reprezentujú školu v olympiádach a vedomostných súťažiach, sa môžu tešiť z pozvania pána europoslanca na odbornú exkurziu do Bruselu.

Text: Liliana Staňová (5.B) – Sabina Zureková (3.A) Foto: Roman Ondrejka