Euro Tour na piešťanskom gymnáziu a úspechy jeho študentov

Obdobie po pandémii naštartovalo študentov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch k výkonom, ktoré hovoria o kráse ich vitálnej mladosti, chuti pracovať na sebe a o tvorivom entuziazme. Na piešťanskom gymnáziu sa 12. apríla uskutočnil workshop regionálneho centra Europe Direct zo Senice, ktorý za vedenie školy otvorila zástupkyňa Erika Horváthová a garant podujatia Peter Rusnák.

V rámci programu Euro Tour 2022 workshop pripravil pre študentov témy spoločného európskeho priestoru, možností zahraničných stáží a programov študentských mobilít. Lektori regionálneho centra predstavili gymnazistom európske benefity v téme „Čo robí EÚ pre mňa…“ a poukázali na rôzne možnosti pri úsilí o zlepšenie komunikačných schopností v cudzom jazyku, ako aj pri vytváraní študentského portfólia, ktoré gymnazistom pomáha pri dosahovaní ich budúcich profesijných cieľov.

Informovali študentov aj o možnostiach programu Discover, ktorý prináša skvelú príležitosť spoznávania európskych krajín s minimálnymi nákladmi na réžiu. Piešťanské gymnázium opäť potvrdilo, že v jeho ponuke je množstvo príležitostí, ktoré prispievajú k osobnému rastu študentov a vytvárajú tvorivé prostredie pre kultiváciu ich zručností v praxi.

Potenciál vedomostného programu Europe Direct sa následne podujali preveriť piešťanskí gymnazisti v krajskom kole súťaže Mladý Európan 2022 v Senici. Študenti bilingválnych tried Oliver Marek (4.B), Viktória Drábiková (2.B) a Andrej Marek (septima) pripravili, podľa hodnotenia komisie, kvalitnú úvahu o českej vzdelávacej politike a o Prahe mysteriózneho Franza Kafku.

Po dôkladnom štúdiu európskych reálií študenti Gymnázia Pierra de Coubertina dokázali v dvojkolovej vyraďovacej súťaži najlepšie zo všetkých zúčastnených škôl vyriešiť úlohy testu a obstáli aj vo finále, kde sa konečným súčtom bodov umiestnili na druhom mieste.

Medzi úspechmi piešťanských gymnazistov v európskych témach i v oblasti domáceho a medzinárodného práva musíme spomenúť aj reprezentáciu školy, mesta Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja v celoštátnom kole 24. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutočnilo 6. – 8. apríla 2022 v Bratislave pod záštitou slovenskej prezidentky, ministerky spravodlivosti a verejnej ochrankyne práv. Medzi víťazmi krajského kola, ktorých do súťaže pripravoval učiteľ Peter Rusnák, boli aj maturant Lukáš Mojžiš (4.D) a Romana Švecová (2.A). Vo viackolovom vyraďovacom zápolení, pri riešení prípadov a modelových situácií, sa gymnazisti umiestnili medzi úspešnými riešiteľmi zadaných úloh. Najvýznamnejší úspech v tvrdej konkurencii študentov z viac ako 50 slovenských gymnázií a odborných škôl zaznamenala Romana Švecová, ktorá obsadila 3. miesto v sekcii obhajob projektov vyhlásenej Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Bodovala témou “Dopad klimatickej zmeny na ľudské práva”. Výbornými výsledkami a umiestnením v národnom kole olympiády piešťanskí gymnazisti preukázali, že ich ambície úspešne zdolávať výzvy sú oprávnené.

Bronislava Macová (študentka 4.A)