18.04.2016 # 10:35 # 10:35

Drevo a umenie premenia piešťanské Lido

Populárny workshop sa už štvrtýkrát otvára mladým adeptom architektúry a dizajnu. Spoločné dielo vznikne na novom mieste – piešťanskom Lide

Ostrov Lido, na piešťanskom úseku Váhu, bude novým miestom konania Workshopu 1:1, určeného študentom architektúry, dizajnu a príbuzných odborov.

V dňoch 18. – 29. júla budú jeho účastníci pod vedením skúsených zahraničných lektorov pracovať na nevšedných objektoch, vytvorených „na mieru“ prostredia. Výsledky ich desaťdňového snaženia budú verejnosti prezentované počas festivalu Lidožúr, ktorý sa uskutoční 29. júla.

Hlavným cieľom Workshopu 1:1 je vytrhnúť študentov zo stereotypnej práce na ateliérových zadaniach a ponúknuť im iný formát vzdelávania, učenie sa praxou, priamym podieľaním sa na vzniku reálneho projektu v mierke jedna k jednej.

Študenti z domácich i zahraničných škôl, pod vedením lektorov Tobiasa Foged Permina (Dánsko) a Ransu Heleniusa (Fínsko) budú pracovať na nevšedných a umelecky hodnotných dielach, otvorených širokým možnostiam použitia a interpretácií návštevníkom ostrova Lido.

Súčasťou workshopu budú verejné prednášky a prezentácie lektorov, pozvaných kritikov i účastníkov workshopu v komunitnom centre Žiwell.

Workshop_1-1_04

Sami účastníci zažijú zhustený proces navrhovania a následnej výstavby objektu. Osvoja si nové zručnosti súvisiace so stavebnou činnosťou, tímovú prácu, ale aj konkrétne metódy navrhovania ovplyvnené lídrami jednotlivých tímov. Proces učenia tu prebieha rovnocennou spoluprácou a priamou aplikáciou teoretických poznatkov do praktických skúsenosti.

Pre Piešťany bude Workshop 1:1 príležitosťou na uvažovanie o rozvoji územia Vážskeho ostrova, ktorý sa tiahne z centra mesta ďaleko na sever, čo vytvára vynikajúce predpoklady pre prepájanie miest pozdĺž Váhu.

Podujatie má ambíciu byť pozitívnym príkladom postupných zmien, ktorých ďalším krokom je synchronizácia všetkých s miestom spojených aktérov, zastrešená profesionálne vypracovanou víziou a uvažovaním o Lide ako o urbánnom priestore, nie ako vodohospodárskom diele.

Workshop chce nadviazať na aktivity občianskych združení, ktoré sa o priestor Lida starajú v snahe pretaviť danosti tohto jedinečného územia do podnetného priestoru, ktoré by mohlo slúžiť ako nová rekreačná zóna mesta.

4. ročník Workshopu 1:1 organizuje o.z. WOVEN v spolupráci s o.z. Centrum Architektúry.

Projekt finančne podporila Nadácia Tatrabanky. Projekt ďalej podporujú: Komunitné centrum Žiwell, Dom umenia Piešťany.

Text a foto: Tlačová správa organizátorov

Workshop_1-1_05 Workshop_1-1_01 Workshop_1-1_02 Workshop_1-1_03
X