Na Lide osadili zákazové značky, majú zabrániť parkovaniu áut v prírode

Tri zákazové dopravné značky sú osadené pri vstupoch na Lido pri Kynologickom klube Bodona, na odbočke príjazdovej cesty na Prúdy a pod Húpacím mostom.

Do južnej časti Vážskeho ostrova, ktorú Piešťanci poznajú pod názvom Lido, majú vozidlá zakázaný vjazd a parkovanie už od konca septembra 2020. Mesto tam na jar nechalo osadiť tabuľky, ktoré o tom návštevníkov Lida informujú. Teraz pribudli aj dopravné značky Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch. Samospráva o tom informovala prostredníctvom svojej web stránky.

„Osadenie zákazových dopravných značiek a zabránenie vjazdu motorových vozidiel na toto územie je pre nás zavŕšením úsilia za vyhlásenie Lida za obecné chránené územie a zavŕšením úsilia o jeho dlhodobú ochranu,“ uviedol Peter Jančovič, primátor mesta Piešťany.

Piešťanské mestské zastupiteľstvo v auguste 2020 schválilo návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Lido. Rozprestiera sa medzi južným cípom Vážskeho ostrova približne po úroveň Hornej hate pri golfovom ihrisku. Západno hranicou je val a východnou tok Váhu.

Na ploche s rozlohou 8,2 hektára je od konca septembra zakázané vchádzať a parkovať s motorovými vozidlami, táboriť aj nocovať. Nesmú sa tam voľne pohybovať psi, na ich venčenie je aj naďalej vyhradený chodník pri Biskupickom kanáli v úseku od Húpacieho mosta po kynologický areál. Dodržiavanie nariadenia má kontrolovať Mestská polícia Piešťany.

Lido z časti tvorí vŕbovo-topoľový nížinný lužný les. Tento typ patrí z faunistického hľadiska medzi najdôležitejšie biotopy na Slovensku.

Viaceré druhy vtákov žijúcich na tomto území patria k druhom európskeho významu. Spomedzi cicavcov sú vzácne netopiere. Na Lide zaznamenali výskyt až piatich druhov. Obojživelníky zastupujú napríklad skokan štíhly a jašterica zelená.

Text: Martin Pakovič Zdroj a foto: piestany.sk