Dôvod odvolania prednostky: Pôžičky z mestskej pokladne

Prednostka mestského úradu Dáša Reháková prišla pred takmer mesiacom o funkciu aj preto, že si brala hotovosť z pokladne. Vždy ju tam však vrátila. Vyplýva to zo správy hlavného kontrolóra, ktorú včera zverejnili spolu s ďalšími materiálmi predloženými na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Primátor Miloš Tamajka odvolal prednostku náhle, koncom mesiaca október s odkazom na zistenia hlavného kontrolóra, ktorý vo svojej správe o výsledku kontroly „konštatoval niekoľko veľmi vážnych pochybení a porušení zákona.“ Tie boli zverejnené až včera spolu s materiálmi, ktoré 26. novembra prerokuje mestské zastupiteľstvo.

Dáša Reháková nemala dôveru poslancov rovnako ako primátor a jeho zástupca už od októbrového zasadnutia zastupiteľstva. Okrem iného jej vyčítali aj viaceré porušenia legislatívnych nariadení, vtedy však primátor zodpovednosť nevyvodil.

Hlavný kontrolór Peter Konečný vo svojej správe konštatuje, že od marca 2015 bola prednostke z pokladne vyplácaná peňažná hotovosť formou zálohových platieb. „Tieto zálohové platby boli vyplácané pravidelne a pravidelne boli po niekoľkých týždňoch vrátené do pokladne, pričom vždy v ten istý deň, alebo najbližší pracovný deň ako bola záloha do pokladne vrátená, jej bola opäť a to ešte vo vyššej sume vyplatená.“

Išlo pritom o sumy vo výške od 224 do 1 100 eur. Poslednú z nich Dáša Reháková vrátila k termínu ukončenia kontroly, teda 26. októbra. Na druhý deň primátor oznámil, že ju odvoláva a „na základe dohody o skončení pracovného pomeru bude jej posledným pracovným dňom 31. október 2015.“

Krátko potom menoval do tejto funkcie prednostu Eduarda Strapatého.

Celú správu hlavného kontrolóra nájdete na tejto adrese.

Text a foto: Martin Palkovič