Dom umenia sa má stať národnou kultúrnou pamiatkou

Dielo architekta Ferdinanda Milučkého by malo zostať v súčasnej podobe zachované aj pre budúce generácie. Občianskej združenie Čierne diery preto podalo návrh na jeho vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku.

Piešťanský Dom umenia si podľa odborníkov zaslúži rovnakú ochranu ako napríklad Mohyla M. R. Štefánika, veľkomoravský dvorec Ducové alebo Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. Ak dá k dnes podanému návrhu kladné stanovisko Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, stane sa táto stavba národnou kultúrnou pamiatkou.

„Dom umenia v Piešťanoch patrí medzi odvážne stavby architekta Ferdinanda Milučkého. Ochrániť ho by znamenalo zásadné rozhodnutie – môže sa tým pýšiť len málo modernistických stavieb na Slovensku. A niekde konečne treba začať, kým nie je (opäť) neskoro,“ vysvetľujú členovia občianskeho združenia Čierne diery.

S ich iniciatívou sa stotožnilo množstvo odborníkov z oblasti a architektúry a súhlasila s ňou aj riaditeľka Domu umenia Edita Bjeloševičová: „Dom umenia je zatiaľ pamätihodnosťou mesta. Ak sa stane národnou kultúrnou pamiatkou, budú pamiatkári môcť viac zasahovať do jeho prípadnej rekonštrukcie, ale boli by schodnejšie cesty ako získať finančné prostriedky práve na jeho opravu.“

Autorom Dom umenia je jeden z najvýznamnejších slovenských architektov Ferdinand Milučký. Podľa odborníkov navrhol „kompozične, tvarovo, materiálovo či farebne harmonicky vyvážené dielo, ktoré v sebe spája prvky povojnového moderného hnutia, či brutalizmu, ale aj regionálne inšpirácie a vzory z ľudového umenia.“

Historici slovenskej architektúry hovoria o tejto stavbe ako o významnej pamiatke povojnového modernizmu. Priblížiť jej hodnoty verejnosti chcú architektky Eva Rohoňová a Lívia Gažová, ktoré organizujú komentované prehliadky pre deti aj dospelých. V spolupráci s výtvarníčkou Alicou Kucharovič pripravili pracovný list, ktorý hravým spôsobom vysvetľuje, prečo by sme si Dom umenia mali vážiť a chrániť ho.

Text a foto: Martin Palkovič