Dobrá novina: Obnovia tradíciu koledovania v Piešťanoch

Po dlhšej prestávke sa aj naše mesto zapojí do projektu Dobrá novina, ktorý bude bližšie predstavený v nedeľu 13. decembra počas a po omši o 9.00 h v Kostole sv. Štefana.

V mnohých farnostiach sa koledovalo od dávna až do dnes, no vo väčšine obcí a miest tento zvyk upadol a takmer sa naň zabudlo.  Koledovanie, polazovanie, vinšovanie, chodenie s hviezdou, s betlehemom, je však hlbokou súčasťou slovenskej kultúry. Prianie šťastia a  materiálnej hojnosti je  zvykom starším ako kresťanstvo.

Vo vianočnom období sa vydávajú skupinky detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje. Každoročne rastúci počet koledníkov potvrdzuje, že tradícia spojená s rozmerom solidarity a pomoci ľuďom v núdzi sa stala príťažlivou aj pre dnešné deti a mladých.

Dobrá novina je akcia prekračujúca rámec Slovenska a európskeho kontinentu. Ide zároveň o verejnú zbierku povolenú Ministerstvom vnútra SR, ktorá podporuje rozvojové projekty v krajinách afrického kontinentu.

Zdroj a foto: dobranovina.sk