Dobrá novina: Na Štefana budú po Piešťanoch chodiť koledníci

Dávna tradícia sa postupne vracia do kúpeľného mesta vďaka dobrovoľníkom, ktorých združuje projekt Dobrá novina. Každý, kto koledníkov pozve k sebe domov, prispeje na dobrú vec.

V mnohých farnostiach sa koledovalo od dávna až do dnes, no vo väčšine obcí a miest tento zvyk upadol a takmer sa naň zabudlo.  Koledovanie, polazovanie, vinšovanie, chodenie s hviezdou, s betlehemom, je však hlbokou súčasťou slovenskej kultúry. Prianie šťastia a  materiálnej hojnosti je  zvykom starším ako kresťanstvo.

Po viac ako 10-ročnej prestávke bolo v roku 2015 obnovené koledovanie aj v Piešťanoch. Koledníci rozdelení do troch skupiniek navštívili 30 prihlásených domácností a vyzbierali 1 050 eur.

Aj tento rok sa na sviatok sv. Štefana – 26. decembra, vydajú piešťanskí koledníci ohlasovať radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista a zároveň zbierať finančné prostriedky na podporu skutočne chudobných ľudí.

Ak chcete prijať koledníkov, ktorí budú v poobedných hodinách navštevovať prihlásené domácnosti, môžete sa zapísať do zoznamu záujemcov v kostoloch, e-mailom na adrese dn.piestany@gmail.com, alebo telefonicky na čísle 0908 400 363.

Ak nechcete alebo nemôžete prijať koledníkov, ale chceli by ste podporiť Dobrú novinu, môžete urobiť finančným príspevkom na číslo účtu: IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: ATARSKBX, darcovskou SMS v hodnote 2 € v čase od 1.11.2016 do 31.1.2017 vo všetkých mobilných sieťach s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877 (podiel prevádzaný na účet zbierky z každej DMS je 1,92 €)

Dobrá novina je kolednícka akcia eRka – HKSD (hnutie kresťanských spoločenstiev detí) spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň program rozvojového vzdelávania počas celého roka.

V minulom ročníku Dobrej noviny sa do koledovania zapojilo 24 831 koledníkov v 1 235 mestách a obciach na celom Slovensku. Spolu sa individuálnymi darmi a DMS vyzbieralo 960 706 eur

Z výťažku verejnej zbierky podporila Dobrá novina 29 projektov v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, Etiópii a Rwande.

Text a foto: Tlačová správa – Dobrá novina