Dobrá novina: Koledníci vyzbierali skoro milión eur

Dobrá novina vyzbierala na projekty rozvojovej pomoci v krajinách subsaharskej Afriky
viac ako 950-tisíc eur. Organizátori hodnotia uplynulý 21. ročník ako veľmi úspešný. Zbierka sa uskutočnila aj v Piešťanoch, kde sa podarilo vyzbierať 1 050 eur.

Vianočná kolednícka akcia prebiehala od 24. decembra 2015 do 6. januára 2016 v 1 235
obciach Slovenska a zapojilo sa do nej 24 831 detí a sprevádzajúcich osôb v takmer 2 500
skupinkách. K deťom v slovenských farnostiach sa cez Slovenskú katolícku misiu pripojili aj
rodiny žijúce v Bruseli.

Koledníci navštívili spolu 72 502 rodín a do svojich pokladničiek vyzbierali 929 876,13 EUR. Spolu s príspevkami individuálnych darcov, ktoré prišli priamo na účet Dobrej noviny, činí celkový výsledok zbierky 958 058,37 EUR, čo je doteraz najvyššia čiastka v histórii koledníckej akcie. K tejto sume budú ešte pripočítané príspevky od darcov cez donorské sms správy prostredníctvom mobilných operátorov.

„Ďakujeme všetkým deťom za ich nasadenie a našim rodinám za ich štedrosť. Podpora zo Slovenska znamená pre našich partnerov konkrétnu pomoc v ich náročnej situácii a je tiež dôležitým znakom solidarity. Dobrá novina pomáha našim deťom spoznávať život ich rovesníkov v rozvojových krajinách a niečo pre nich urobiť. Som hrdý na toto naše spoločné dielo,“ uviedol riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík.

Z výťažku zbierky budú podporené rozvojové projekty v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii či Ugande. Mottom tohtoročného koledovania bolo heslo Voda je život zdôrazňujúce myšlienku, že „čistá voda je otázkou prvotnej dôležitosti, pretože je nevyhnutná pre ľudský život,“ na čo upozorňuje pápež František v encyklike Laudato siʼ .

Aj preto bude Dobrá novina podporovať viacero projektov zameraných na dostatočný prístup k čistej pitnej vode. Jedným z nich je Vodný projekt Turkana, ktorý podporia spoločne Dobrá novina a rakúska kolednícka akcia Dreikönigsaktion.

„Vodný projekt Turkana je veľmi dôležitý. Vďaka našej podpore diecéza Lodwar opravuje a udržiava studne pre miestnych ľudí na území, ktoré je väčšie ako Slovensko. Tieto studne sú pre nich a ich zvieratá často jediným zdrojom pitnej vody. Turkana je veľmi suchý región, prší tu len niekoľko dní v roku a dostupnosť vody sa v posledných rokoch zhoršuje pod vplyvom klimatickej zmeny,“ dodal riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík.

Text: Tlačová správa