Dobrá novina: Koledníci vybrali v Piešťanoch 1 050 eur


Warning: Illegal string offset 'alt' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'sizes' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'large' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16
1
Inzercia

Vďaka dobrovoľníkom a podpore farára Mariana Ondrejku sa do Piešťan vrátila tradícia koledovania. Tri skupiny detí pod vedením dospelých animátorov navštívili tri desiatky piešťanských domácností. Na pomoc v krajinách afrického kontinentu vyzbierali 1 050 eur.

Dvadsiaty prvý ročník koledníckej akcie Dobrá novina prebieha od 24. decembra 2015 do 6. januára 2016 a zapája sa do nej okolo 25-tisíc koledníkov. Z výťažku koledníckej zbierky budú podporené rozvojové projekty v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii či Ugande, zamerané predovšetkým na dostatočný prístup k pitnej vode.

Aj preto sa mottom tohtoročného koledovania stalo heslo Voda je život zdôrazňujúce myšlienku, že „čistá voda je otázkou prvotnej dôležitosti, pretože je nevyhnutná pre ľudský život“, čo zdôrazňuje pápež František v encyklike Laudato siʼ.

Viac informácií o Dobrej novine nájdete na web stránke akcie.

-inf-