Do prváckych lavíc mieri viac ako 250 detí

Rodičia detí, ktorým v septembri začína školská dochádzka mali povinnosť zapísať svoje dieťa do základnej školy. Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany sa zápis budúcich prvákov uskutočnil v dňoch 6. a 7. februára 2015. Do piatich škôl bolo zapísaných 269 detí.

Až 92 prvákov zapísali na Základnej škole Brezová. Na Mojmírovú mieri 65 detí, a na ZŠ Vajanského a ZŠ F. E. Scherera je počet zapísaných detí rovnaký – 40. Najmenej detí rodičia zapísali na Základnú školu Holubyho – 32. Niektoré deti však majú školskú dochádzku odloženú, presné počty budúcoročných prvákov budú preto známe až koncom februára.

Text: Tlačová správa MsÚ (krátené)