Dlhšia časť lávky pri Krajinskom moste je už otvorená, opravujú tú kratšiu

Týždeň po ohlásenom začiatku výmeny kompozitných dosiek na lávke pri Krajinskom moste je jej dlhšia časť opäť prístupná. Chodci ani cyklisti však zatiaľ neprejdú po kratšej časti lávky. Musia preto prechádzať cez Kúpeľný ostrov.

Oprava pochôdzneho povrchu na nedávno rekonštruovanej lávke pri Krajinskom moste sa začala 8. novembra. O týždeň neskôr, v pondelok 15. novembra, bola časť nad riekou Váh opäť otvorená. Zábrany však neumožňovali prechod po časti, ktorá vedie nad obtokovým ramenom.

Podľa informácií, ktoré zverejnila piešťanská radnica, odstraňuje dodávateľ rekonštrukcie lávky vzniknuté vady v rámci reklamácie. Ide o demontáž kompozitných dosiek a inštalácia nových. „Doba uzatvorenia lávky bude závisieť od vývoja epidémie, protiepidemických opatrení a vývinu počasia,“ uvádza na svojej web stránke piešťanská radnica.

 

Text a foto: Martin Palkovič