Developer rozbieha realizáciu obchodného centra pri sídlisku A. Trajan

Radnica informovala o začiatku správneho konania na výrub drevín na pozemkoch, ktoré patria spoločnosti Projekt Piešťany. Za ňou stojí zahraničný developer, ktorý chce na mieste bývalých uhoľných skladov oproti Kauflandu postaviť nákupnú galériu, zariadenie sociálnych služieb a byty.

Predmetom prebiehajúceho správneho konania je výrub 150 kusov drevín – krovinatých porastov. Dôvodom je „plánovaná realizácia polyfunkčného areálu pozostávajúceho z troch objektov nákupných centier, dvoch objektov sociálnych služieb, polyfunkčného domu, parkovacích a spevnených plôch, technickej infraštruktúry, komunikácií a sadových úprav.“

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom tohto konania je 21. apríl.

Zástupcovia česko-holandskej spoločnosti Fidurock predstavili svoje zámery vedeniu mesta ešte v predchádzajúcom volebnom období. Vtedajší poslanci v septembri 2018 schválili predaj mestských pozemkov za 200 eur/m2 bez verejnej súťaže. Piešťany za svoj majetok dostali 425-tisíc eur. Investor sa zároveň zaviazal, že postaví časť komunikácie s pracovným názvom Broskyňová.

O rok neskôr prerokovalo súčasné zastupiteľstvo dodatok k zmluve medzi developerom a samosprávou, ktorý upravuje pôvodný zámer. Na základe neho nahradí dve päťpodlažné polyfunkčné budovy jedna šesťpodlažná.

Vedenie mestského úradu aj poslanci trvali na tom, aby bola táto stavba polyfunkčná, developer vo svojom zámere počíta s bytovým domom, na ktorého prízemí budú skladové priestory a parkovacie miesta. Rozhodnúť má stavebný úrad v územnom konaní.

Schválený dodatok k zmluve obsahuje aj rozšírenie verejnoprospešných investícií. Developer sa zaviazal postaviť chodníky po oboch častiach budúcej Broskyňovej ulice, pričom sa musí dohodnúť aj s Trnavským samosprávny krajom, na ktorého pozemkoch je výstavba jedného z chodníkov naplánovaná.

Text: Martin Palkovič Vizualizácia: Superatelier (zdroj: MsU)