Deň narcisov vyniesol v našom regióne vyše 21-tisíc eur

Predsedníčka piešťanskej pobočky Ligy proti rakovine Mária Šišková hodnotí 20. ročník zbierky ako vydarený: „Nielenže nám vyšlo krásne počasie, ktoré spríjemnilo tento deň, ale aj ľudia boli akísi ústretovejší, milší, tešili sa na narcisy a boli aj
štedrí.“

Do zbierky bolo zapojených 180 dobrovoľníkov, z toho 50 mladých ľudí, ktorí ochotne pomáhali rozdávať narcisy. Tie majú symbolizovať spolupatričnosť s onkologicky chorými pacientami.

„Šestnásti študenti pomáhali vo vlastných školách, po desať študentov z SPŠE a Gymnázia Pierra de Coubertina a jedenásť skautov nám pomáhali  v Základných školách a mnohí z nich sprevádzali členov a sympatizantov  našej pobočky v meste a aj na desiatich pevných stanovištiach v obchodných domoch  a na hlavnom stánku na Námestí slobody v Piešťanoch,“ upresnila Mária Šišková.

Dodala, že spolu rozdali až 16-tisíc narcisov – kvetov nádeje pre ľudí s chorobou, o ktorej sa ťažko hovorí a ešte ťažšie sa prežíva. „Taktiež sme rozdali aj brožúrky, z ktorých je zrejmé, že najviac vyzbieraných peňazí sa doteraz  použilo na podporu  výskumných a klinických projektov v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby rakoviny.“

„Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali akýmkoľvek spôsobom pri organizovaní tejto zbierky a samozrejme všetkým štedrým darcom, ktorí sa rozhodli pomôcť,“ uzavrela pre predsedníčka piešťanskej pobočky Ligy proti rakovine.

Text: Martin Palkovič Foto: Mária Šišková