Deň architektúry prináša do Piešťan festival Film a architektúra

V priestoroch Malej scény Mestského kultúrneho strediska Piešťany a kultúrno-kreatívneho centra Arta môžete od 1. do 3. októbra vidieť celovečerné dokumenty i krátke filmy zadarmo.

Festival film a architektúra zavíta v úvode októbra do viacerých českých miest, na Slovensku sa koná iba v Piešťanoch. Desiaty ročník svojim programom napĺňa tohtoročnú tému Spojenia, ktorá poukazuje na nezastupiteľnú úlohu architektúry nielen ako spojky medzi ľuďmi, miestami a kultúrami, ale tiež umeleckými a spoločenskými disciplínami.

„Výber filmov je ako každý rok tým najaktuálnejším, čo za posledný rok vzniklo v zahraničí aj u nás. Ide o výnimočné filmy, ktorú budú premietané prevažne prvýkrát a kvôli svojej špecializácii i naposledy,“ hovorí kurátorka programu Karolína Vacková.

Festival Film a architektúra sa v Piešťanoch začne filmom L’Esprit Le Corbusier, ktorý je fascinujúcim rozprávaním o dospievaní v Unité d’Habitation vo Firminy. Dokument prináša tiež výnimočné obrazy Cité Radieuse v Marseille a letného domu Cabanon de Roquebrune, ale i nepublikované archívne zábery každodenného života v 70. rokoch minulého storočia.

Krátky film Villa Empain ponúkne pohľad do organickej vízie unikátneho domu baróna Empaina v štýle art deco, ktorý sa nachádza v rezidenčnej štvrti Bruselu. Príbeh Drážďan s názvom Where to with History? je zásadný pre pochopenie vzostupu pravicového populizmu v Európe a je dôkazom nerozlučného prepojenia politiky a architektúry.

Vznik americkej odnože umeleckej školy Bauhaus pod vedením Lászla Moholy-Nagya priblíži dokument The New Bauhaus. Jedinečné prepojenie architektúry, umenia a designu vystupuje na povrch z archívnych materiálov a rozhovorov s osobnosťami z umelcovej rodiny či s jeho obdivovateľmi.

Podobnú situáciu ako v českom meste Most, a to presun časti mesta kvôli ťažbe, zažíva švédska Kiruna. Film Kiruna – prekrásny nový svet natočila česká režisérka Greta Stocklassa. Čo sa stane, keď sa mesto, ktoré nás obklopuje, zásadne premení alebo úplne zmizne?

Festival Film a architektúra sa bude konať v Brne, Břeclavi, Hodoníne, Jeseníku, Karlových Varoch, Liberci, Mikulove, Nymburku, Olomouci, Ostrave, Plzni, Prahge, Řevniciach, Vratislaviciach nad Nisou, Vsetíne, Zlíne a v Piešťanoch paralelne s Dňom architektúry. Aj ten láka na pestrý program. V kúpeľnom moste sú to okrem cyklovýletu aj diskusie, tvorivé dielne pre deti a výstava.

Združenie Kruh, ktoré Deň architektúry a festival Film a architektúry organizuje, čerpá zo svojich dvadsaťročných skúseností. Počas tejto doby vznikla sieť, do ktorej sa zapojilo dohromady 180 miest v Českej republike i na Slovensku. Navzdory pandémii sa vlani v rámci Dňa architektúry uskutočnilo 400 akcií, na ktoré prišlo 23-tisíc návštevníkov.


PROGRAM DŇA ARCHITEKTÚRY / FESTIVALU FILM A ARCHITEKTÚRA V PIEŠŤANOCH:

1.10. 2021 o 20:00 KKC ARTA
FILM A ARCHITEKTÚRA – L’esprit Le Corbusier (52 min.)

Rozprávanie režiséra Gillese Couderta o dospievaní v najväčšom súbore stavieb Le Courbusiera v Európe kombinuje svedectvo mnohých súčasných tvorcov a obyvateľov, ktorí si každý svojím spôsobom nárokujú vplyv a odkaz tohto revolučného architekta.

2.10.2021 o 10:00 MsKS
DISKUSIA – V premenách času

Diskusia o tvorbe projektových ústavov v druhej polovici 20. storočia a architektonickom vývoji mestských zón, kde sa stretne mladá generácia teoretikov architektúry i pamätníkov z obdobia ich „zlatej éry”. (Zmena programu: Pôvodne plánovaný workshop pre deti bol zo zdravotných dôvodov nahradený diskusiou, ktorá sa mala konať o 17.30 h)

2.10.2021 o 14:00 Kolonádový most (pred sochou Barlolámača)
CYKLOJAZDA – Zdravoprojekt: architektúra a zdravie

Historička architektúry Lucia Mlynčeková a študent architektúry Marek Badinský vás vezmú na cyklistický výlet plný takmer zabudnutej piešťanskej povojnovej architektúry. Budete mať možnosť spoznať históriu mnohých dobre známych piešťanských stavieb z druhej polovice 20. storočia, ktoré vznikali v dnes už dobre známych ateliéroch Stavoprojektu či Zdravoprojektu. Takisto sa pozrieme na tie, ktoré si zo svojho pôvodného vzhľadu zachovali minimum, ale aj tie, ktoré nikdy neboli zrealizované či dokončené.

2.10.2021 o 20:00 MsKS
FILM A ARCHITEKTÚRA – Where to with History? (63 min.)

Od ničivých bombových útokov 2. svetovej války až po epicentrum krajnej pravice v Nemecku. Dokument ukazuje rozsiahlu deštrukciu centra Drážďan a jeho následnú modernistickú revitalizáciu, ktorá ponúka veľa podôb, ale aj interpretácií dejín mesta. Práve obnova týchto stavieb pripomínajúcich zložitú históriu sa stala hlavnou otázkou extrémistického hnutia Pegida.

2.10.2021 o 21:15 MsKS
FILM A ARCHITEKTÚRA – Villa Empain (25 min.)

Organická vízia unikátneho domu baróna Empaina v štýle art deco, nachádzajúca sa v rezidenčnej štvrti Bruselu.

3.10.2021 o 10:00 KKC ARTA
WORKSHOP PRE DETI (8-12 rokov) – Stavoprojekt dnes

Ako adaptovať jestvujúce stavebné programy z obdobia stavoprojektu? Nechajme sa prekvapiť detskou predstavivosťou, ako doplnia naše stavebné výkresy a modely.

3.10 2021 o 17:00 MsKS
FILM A ARCHITEKTÚRA – Kiruna – prekrásny nový svet (87 min.)

Čo sa stane, keď sa miesto, ktoré nás obklopuje, zásadne premieňa alebo úplne zmizne? Film česko-švédskej filmárky mapuje osud švédskeho mesta Kiruna ležiaceho za polárnym kruhom, ktorého identita je spojená s ťažbou železnej rudy.

3.10.2021 o 19:00 KKC ARTA
DISKUSIA – Skrytý potenciál nevyužívaných budov
Existuje nový život pre dlhodobo nevyužívané budovy?

3.10.2021 o 20:00 KKC ARTA
FILM A ARCHITEKTÚRA – The New Bauhaus (89 min.)

Intímna cesta Lászla Moholy- Nagya, významnej postavy Bauhausu, za oceán. Cieľom cesty bolo pokračovať v ideách tejto vplyvnej európskej školy v USA a nakoniec vyústila do otvorenia novej inštitúcie v Chicagu, nazvanej jednoducho- The New Bauhaus.

23.9. – 23.12.2021 o 10:00 – 16:00 MsKS Foyer
VÝSTAVA – (Vý)stavoprojekt Piešťany

(Vý)Stavoprojekt je výskumno-výstavnou aktivitou zaoberajúcou sa činnosťou projektových ústavov povojnového Československa.

Zdroj: Tlačová správa – združenie Kruh