Štartuje festival o architektúre, pozrite si program

V piešťanskom Ateliéri 07 vznikol projekt tunajšej Tenisovej haly i radových rodinných domov na Komenského ulici. Deň architektúry 2021 bude zameraný na tvorbu projektantov, ktorí pod značkou Stavoprojektu významným spôsobom ovplyvnili súčasnú podobu Piešťan. K tradičnej komentovanej prehliadke tento rok pribudnú diskusie, filmové projekcie i výstava. Festival Deň architektúry sa koná od 1. do 3. októbra 2021 v Mestskom kultúrnom stredisku Piešťany a v kultúrno-kreatívnom centre ARTA.

Deň architektúry mieri do ôsmich desiatok miest a obcí po celej Českej republike a Slovensku. Jeho program obsahuje niekoľko stoviek akcií, ktoré sú zdarma. K prevahe českých a moravských miest sa pripojili aj Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Zvolen, Nitra, Bardejov, Kremnica a Piešťany.

Štart komentovanej cykloprechádzky je naplánovaný na sobotu 2. októbra o 14.00 h. Účastníci sa stretnú pri soche barlolámača. Historička architektúry Lucia Mlynčeková a študent architektúry Marek Badinský im predstavia známe stavby z druhej polovice 20. storočia, ktoré vznikli v ateliéroch Stavoprojektu či Zdravoprojektu. „Taktiež sa pozrieme na projekty, ktoré si zo svojho pôvodného vzhľadu zachovali minimum, ale aj na tie, ktoré nikdy neboli zrealizované či dokončené,“ hovorí spoluorganizátorka podujatia Eva Rohoňová.

Piešťanský Ateliér 07 bol súčasťou trnavského Stavoprojektu, ktorého tvorbu dlhodobo skúmajú a prezentujú verejnosti autori interaktívnej výstavy s názvom (Vý)Stavoprojekt. Otvoria ju v sobotu 25. septembra o 18.00 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Piešťany. (Vý)Stavoprojekt prezentuje výsledky bádateľskej činnosti jej autorov a slúži verejnosti ako záznam s možnosťou doplniť tie materiály, ktoré podľa návštevníkov na výstave chýbajú. Či už sú to fotografie alebo zaujímavé osobné príbehy a skúsenosti bývalých zamestnancov.

Už tretí rok sú súčasťou piešťanského Dňa architektúry filmové projekcie. Spoločným menovateľom ich dramaturgie je prepájanie ľudí, miest a kultúr. Vybrané filmy predstavia architektonický prístupy k aktuálnym spoločenským problémom. Premietať sa bude v kinosále MsKS Piešťany (A. Dubčeka 27) a v kultúrno-spoločenskom centre ARTA (Kollárova 2).

Na programe sú aj dve diskusie – o činnosti projektových ústavov v druhej polovici 20. storočia a o skrytom potenciálne nevyužívaných budov.

Podujatia v Mestskom kultúrnom stredisku Piešťany budú v režime základ. Podujatia v kultúrno-kreatívnom centre Arta budú v režime OTP. 

1.10. 2021 o 20:00 KKC ARTA
FILM A ARCHITEKTÚRA – L’esprit Le Corbusier (52 min.)

Rozprávanie režiséra Gillese Couderta o dospievaní v najväčšom súbore stavieb Le Courbusiera v Európe kombinuje svedectvo mnohých súčasných tvorcov a obyvateľov, ktorí si každý svojím spôsobom nárokujú vplyv a odkaz tohto revolučného architekta.

2.10.2021 o 10:00 MsKS 
DISKUSIA – V premenách času

Diskusia o tvorbe projektových ústavov v druhej polovici 20. storočia a architektonickom vývoji mestských zón, kde sa stretne mladá generácia teoretikov architektúry i pamätníkov z obdobia ich „zlatej éry”. (Zmena programu: Pôvodne plánovaný workshop pre deti bol zo zdravotných dôvodov nahradený diskusiou, ktorá sa mala konať o 17.30 h)

2.10.2021 o 14:00 Kolonádový most (pred sochou Barlolámača)
CYKLOJAZDA – Zdravoprojekt: architektúra a zdravie

Historička architektúry Lucia Mlynčeková a študent architektúry Marek Badinský vás vezmú na cyklistický výlet plný takmer zabudnutej piešťanskej povojnovej architektúry. Budete mať možnosť spoznať históriu mnohých dobre známych piešťanských stavieb z druhej polovice 20. storočia, ktoré vznikali v dnes už dobre známych ateliéroch Stavoprojektu či Zdravoprojektu. Takisto sa pozrieme na tie, ktoré si zo svojho pôvodného vzhľadu zachovali minimum, ale aj tie, ktoré nikdy neboli zrealizované či dokončené.

2.10.2021 o 20:00 MsKS
FILM A ARCHITEKTÚRA – Where to with History? (63 min.)

Od ničivých bombových útokov 2. svetovej války až po epicentrum krajnej pravice v Nemecku. Dokument ukazuje rozsiahlu deštrukciu centra Drážďan a jeho následnú modernistickú revitalizáciu, ktorá ponúka veľa podôb, ale aj interpretácií dejín mesta. Práve obnova týchto stavieb pripomínajúcich zložitú históriu sa stala hlavnou otázkou extrémistického hnutia Pegida.

2.10.2021 o 21:15 MsKS
FILM A ARCHITEKTÚRA – Villa Empain (25 min.)

Organická vízia unikátneho domu baróna Empaina v štýle art deco, nachádzajúca sa v rezidenčnej štvrti Bruselu.

3.10.2021 o 10:00 KKC ARTA
WORKSHOP PRE DETI (8-12 rokov) – Stavoprojekt dnes

Ako adaptovať jestvujúce stavebné programy z obdobia stavoprojektu? Nechajme sa prekvapiť detskou predstavivosťou, ako doplnia naše stavebné výkresy a modely.

3.10 2021 o 17:00 MsKS
FILM A ARCHITEKTÚRA – Kiruna – prekrásny nový svet (87 min.)

Čo sa stane, keď sa miesto, ktoré nás obklopuje, zásadne premieňa alebo úplne zmizne? Film česko-švédskej filmárky mapuje osud švédskeho mesta Kiruna ležiaceho za polárnym kruhom, ktorého identita je spojená s ťažbou železnej rudy.

3.10.2021 o 19:00 KKC ARTA
DISKUSIA – Skrytý potenciál nevyužívaných budov
Existuje nový život pre dlhodobo nevyužívané budovy?

3.10.2021 o 20:00 KKC ARTA
FILM A ARCHITEKTÚRA – The New Bauhaus (89 min.)

Intímna cesta Lászla Moholy- Nagya, významnej postavy Bauhausu, za oceán. Cieľom cesty bolo pokračovať v ideách tejto vplyvnej európskej školy v USA a nakoniec vyústila do otvorenia novej inštitúcie v Chicagu, nazvanej jednoducho- The New Bauhaus.

23.9. – 23.12.2021 o 10:00 – 16:00 MsKS Foyer
VÝSTAVA – (Vý)stavoprojekt Piešťany

(Vý)Stavoprojekt je výskumno-výstavnou aktivitou zaoberajúcou sa činnosťou projektových ústavov povojnového Československa.

Zdroj: Tlačová správa – Deň architektúry 2021