Cyklomost cez Váh pri Maduniciach ešte stavať nezačali

Podľa pôvodných plánov už koncom septembra 2021 mal v katastroch obcí Madunice a Koplotovce stáť nový most pre cyklistov. Výstavba však ešte ani nezačala, prebieha kontrola verejného obstarávania.

Cieľom projektu, na ktorý obec Madunice získala 3,27 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je zintenzívniť cyklistickú dopravu v regióne. Aktuálna vzdialenosť medzi obcami Madunice a Koplotovce je po ceste 13 km a po vale, okolo Drahovského kanála a rieky Váh, meria vyše 10 km. V oboch prípadoch treba prejsť po moste v Hlohovci. Lávka pre cyklistov skráti túto vzdialenosť na 5 km a aj vďaka vybudovaniu cyklochodníkov bude cesta bezpečnejšia a pohodlnejšia.

Výstavba mala začať už na jar 2020, kvôli kontrole výzvy na verejné obstarávanie, ale aj kvôli pandémii, sa tak nestalo. Obec vyhlásila súťaž na dodávateľa až koncom augusta, teraz prebieha kontrola samotného verejného obstarávania.

„Aktuálna situácia, čo sa týka realizácie premostenia Madunice – Koplotovce pre cyklistov, je taká, že verejné obstarávanie je predložené na kontrolu Trnavskému samosprávnemu kraju, ktorý je riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program. Po kontrole, ak bude verejné obstarávanie v poriadku, sa pristúpi k podpísaniu zmluvy s dodávateľom a následnej realizácii,“ uviedla starostka Maduníc Alena Jelušová.

Dodala, že termín začiatku výstavby je nateraz neznámy. Podľa jej slov všetko závisí od výsledkov kontroly. Realizácia projektu by mala trvať 18 mesiacov, čiže cyklisti sa po novom moste cez Váh neprevezú skôr ako koncom roka 2022.