Cyklochodník do Vrbového: Koľaje možno netreba vytrhať


Warning: Illegal string offset 'alt' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'sizes' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'large' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16
1
Inzercia

Finančne menej náročný variant výstavby cyklistickej komunikácie medzi mestami Piešťany a Vrbové počíta so zasypaním a prekrytím koľajníc. Definitívne stanovisko mestských poslancov má byť známe zajtra.

Členovia zastupiteľstva budú hlasovať o tom, či súhlasia so zrušením železničnej trate. Na ich rozhodnutie čakajú zástupcovia všetkých dotknutých samospráv, kde už toto neľahké rozhodnutie urobili. Súhlasila aj mestská rada.

Za zachovanie koľajníc sú zástupcovia občianskeho združenia Čango aj Seniorský parlament. Jeho člen Petr Veverka na rokovaní mestskej rady upozornil, že existuje posudok Štúdie realizovateľnosti cyklistickej cestičky Piešťany – Vrbové. Jeho autorský tím pod vedením Anny Kollárovej v tomto dokumente vyjadruje nesúhlas so závermi, zverejnenými v štúdii, ktorú nechali vypracovať dotknuté mestá a obce v polovici minulého roka.

„Nezodpovedné rozhodnutie zrušenia trate (ako nezvratný počin) by malo z časového/prognózneho hľadiska kontraproduktívny význam,“ píšu autori posudku.

Podľa Petra Rakšányiho zo Stavebnej univerzity v Bratislave by však mohli byť koľajnice iba prekryté. Autor Územného generelu dopravy mesta Piešťany v liste dotknutým inštitúciám píše: „Prihováram sa za okamžité vybudovanie cyklistickej cestičky Piešťany – Vrbové na železničnom telese. Namiesto vytrhania koľajníc stačí pridebniť okraje koruny hrádze v násypoch železnice a vyplniť nadmerne únosný zvršok do výšky temena koľajníc max. 15 cm tenkou vrchnou konštrukciou CYK.“

V prípade, že by koľaje nemuseli byť odstránené, odhadované náklady na výstavbu cesty pre cyklistov by sa znížili o 150-tisíc eur. Železnica by napriek tomu nemohla byť využívaná pre jazdy na drezinách alebo historických vlakových súpravách.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič