Článkonožce zblízka: Múzeum otvorilo novú expozíciu

Najpočetnejšiemu kmeňu živočíchov na našej planéte venovalo Balneologické múzeum novú časť svojich výstavných priestorov. Na prednáškach sa deti dozvedia zaujímavosti zo života málo známych druhov.

Novú expozíciu otvorili 1. februára v priestoroch Balneologického múzea v budove Kúpeľnej dvorany. V podsvietených vitrínach môžu návštevníci celkom zblízka obdivovať preparované článkonožce.

Zastúpenie tu majú motýle, chrobáky, ale napríklad aj menej známe rovnokrídlovce a blanokrídlovce. Nechýbajú ani vyhynuté formy.

„Najviac je zastúpený hmyz – domáce aj zahraničné druhy. Unikátom je 99 miliónov rokov starý jantár, v ktorom je zachovaný predchodca dnešných modliviek,“ hovorí kurátor prírodovednej zbierky Balneologického múzea Tomáš Mlynský, ktorý pripravuje aj cyklus prednášok o článkonožcoch.

„Najprv sa budeme venovať vyhynutým skupinám. Deti sa dozvedia, kde a kedy vznikli, ako prešli na súš. Ďalšie prednášky budú pojednávať o tom, ako sa im vyvíjali zmysli. Tie majú mnohonásobne dokonalejšie ako ľudia,“ dodáva T. Mlynský.

Jedna z prednášok bude venovaný iba hmyzu, pretože ide o evolučne najúspešnejšiu skupinu živočíchov, ktorá je zároveň najrozmanitejšou. „Deti spoznajú aj starobylé skupiny hmyzu ako šváby, termity a vážky, ktoré mali rozpätie krídel až jeden meter.“

Prednášky sú určené pre verejnosť aj žiakov základných škôl. Začnú počas Noci múzeí a Otvorenia letnej kúpenej sezóny. Pokračovať budú po letných prázdninách. Posledná z nich má byť venovaná sociálnemu správaniu hmyzu.

Expozícia článkonožcov vznikla vďaka finančnej dotácii z Fondu na podporu umenia. V Balneologickom múzeu si ju môžete pozrieť každý deň okrem pondelka od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h.

Text a foto: Martin Palkovič