Čerpať termálnu vodu má byť po novom ťažšie

Ministerstvo zdravotníctva chce zmeniť rozsah ochrany zdrojov prírodnej liečivej vody v Piešťanoch. Návrh vyhlášky už rezort poslal na pripomienkovanie tunajšej samospráve. Na internete ho zatiaľ nezverejnil.

Podľa neoficiálnych informácií sa nová vyhláška výraznejšie nedotkne subjektov, ktoré už povolenie na čerpanie termálnej vody v Piešťanoch majú. Získať ho však bude ťažšie, pretože pásmo ochrany bude širšie. To môže spôsobiť problémy pri realizácii projektu, na ktorý pred voľbami upozornil primátor Miloš Tamajka.

Ide o kúpalisko neďaleko polikliniky, ktoré chcela ešte v roku 2010 začať stavať spoločnosť Promabyt Slovakia. Za ňou stojí český podnikateľ Zdeněk Zemek. „Mesto sa musí správať ako autorita, spolupracovať s investormi a vybojovať prístup k termálnej vode u štátnych orgánov,“ uviedol v predvolebnom letáku Miloš Tamajka.

Podľa informácií z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva vyzvala kúpeľná komisia dotknuté inštitúcie a obce na zaujatie stanoviska k návrhu vyhlášky, ktorou rezort stanovuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch.

„Momentálne teda ide o  prípravnú fázu, v ktorej sa  materiál nezverejňuje na internete. Následne bude prebiehať legislatívny proces Ministerstva zdravotníctva SR v zmysle legislatívnych pravidiel, keď bude vyhláška zverejnená na webovej stránke ministerstva spravodlivosti SR,“ odpovedala na našu žiadosť o sprístupnenie návrhu hovorkyňa rezortu Martina Šoltésová.

Konkrétnu odpoveď sme nedostali ani na otázku, či vyhláška rozširuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov. „Rozsah ochranného pásma I. a II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch bol v prípravnej fáze navrhnutý na základe odborného hydrogeologického podkladu.“

Súčasné ochranné pásma platia už od roku 1968. Prvý stupeň chráni žriedlovú oblasť, územie Kúpeľného ostrova a časť Obtokového ramena. Platí tam prísny zákaz činností nepriaznivo ovplyvňujúcich výdatnosť a kvalitu liečivých zdrojov. Ochranné pásmo II. stupňa zaštiťuje obehové cesty minerálnych vôd. Na tomto území sú povolené iba činnosti, ktoré do týchto ciest nezasahujú.

O stanovisko k návrhu vyhlášky sme požiadali aj hovorkyňu radnice. Zverejníme ho hneď po jeho obdržaní.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič