Centroom: Ochranná zóna má byť známa dnes, inak hrozí pokuta

Správca budovy tvrdí, že mu samospráva nedala žiadne záväzné termíny na doručenie projektovej dokumentácie na sanáciu polyfunkčného domu Centroom. Podľa radnice to má byť najneskôr dnes. Ministerstvo vnútra informovalo, že vyhlásiť mimoriadnu situáciu na plochu jednej budovy nie je možné.

Situácia okolo staticky nestabilnej budovy sa neupokojila ani po dvoch týždňoch od jej vypratania. Doteraz nie je jasné, aká veľká časť okolia má byť uzavretá, aby sa predišlo zraneniam a škodám na majetku v prípade, že príde k najhoršiemu.

Ochrannú zónu má riešiť projektová dokumentácia na sanáciu budovy. Stavebný úrad ju žiada od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a od správcovskej spoločnosti. Podľa jej mediálneho zástupcu Petra Papaneka však BK group povinnosť vypracovať tento projekt nemá. „V tejto veci pokračuje naša spoločnosť výlučne z dobrej vôle, nad rámec zákonných povinností a so záujmom vlastníkom reálne pomôcť.“

Dodal, že na príprave realizačného projektu je nutná spoluúčasť viacerých odborníkov z rôznych profesií ako statika, projektantov ostatných stavbárskych profesii a architekta.

„Projekt spresnenia ochrannej zóny je takisto súčasťou realizačného projektu. Pokiaľ ide o návrh bezodkladného vytýčenia ochrannej zóny, stavebný zákon neupravuje nevyhnutnú veľkosť zóny a neumožňuje zasahovať do práv tretích osôb respektíve umiestňovať zabezpečovacie prvky na cudzie pozemky preto ochrannú zónu nevieme navrhnúť,“ uviedol Peter Papánek.

Podľa hovorkyne mestského úradu bolo nariadenie na vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác vydané rozhodnutím 14. októbra. „V prípade nedodržania určenej lehoty na predloženie projektovej dokumentácie hrozí sankcia 830 eur pre fyzické osoby a 66 837 eur pre právnické osoby,“ informovala Eva Bereczová. „Náš stavebný úrad postupuje v súlade so zákonom a dištancujeme sa od toho, že by sme preniesli zodpovednosť len na samotných vlastníkov bytov. Tieto tvrdenia sú nepodložené a zavádzajúce.“

Primátor Miloš Tamajka už začiatkom týždňa odmietol, že by mohol celú vec vyriešiť vyhlásením mimoriadnej situácie. Potvrdil to aj hovorca ministerstva vnútra Peter Lazarov, podľa ktorého sa mimoriadna situácia vyhlasuje na územie celého mesta alebo obce ako reakcia na blížiacu sa mimoriadnu udalosť. „Nie je možné jej vyhlásenie na plochu jednej budovy a blízkeho okolia s poškodenou statikou, tento prípad nespĺňa charakter mimoriadnej udalosti.“

Text a foto: Martin Palkovič