Bývalá prednostka MsÚ Piešťany nastupuje v Hlohovci

Denisa Bartošová bola prednostkou tunajšieho mestského úradu takmer 12 rokov. Od 1. augusta ju do obdobnej funkcie vymenoval primátor Hlohovca Miroslav Kollár. Ide už o druhého Piešťanca, ktorý z tunajšej radnice odišiel do susedného mesta. Začiatkom júla sa stal vedúcim kancelárie primátora Hlohovca Tomáš Borovský.

„Som rád, že aj po odchádzajúcej dlhoročnej prednostke Eve Lukáčovej bude Mestský úrad v Hlohovci aj v nasledujúcom období viesť ďalšia skúsená manažérka zo sektoru verejnej správy. Považujem to za mimoriadne dôležité najmä v súčasnej situácii, keď sa pripravuje zásadnejšia zmena organizačnej štruktúry mestského úradu s cieľom zefektívniť prácu úradu a spustenie klientskeho centra pre občanov,“ zhodnotil túto personálnu zmenu primátor Miroslav Kollár.

Denisa Bartošová bola viceprezidentkou Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. RNDr. Vyštudovala odbor Ochrana prírodného prostredia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala vzdelávacie projekty Manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy SR a Manažment financií samospráv. Vo verejnej správe pracuje od roku 1991, pôsobila o. i. aj ako členka Medzirezortnej komisie na koordináciu vzdelávania zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy štátnej správy Ministerstva vnútra SR.

Z Mestského úradu Piešťany odišla krátko po nástupe primátora Miloša Tamajku. Vo funkcii ju nahradila Dáša Reháková.

Zdroj: Tlačová správa MsÚ Hlohovec/red