Bradatí bratia chcú WakeSoul otvoriť, úrad pripravuje ďalšiu pokutu

Zástupcovia firmy, ktorá minulý rok prevádzkovala vodnolyžiarsky areál v Ratnovskej zátoke bez viacerých povolení, chce všetko zlegalizovať. Proti pokute 150-tisíc eur sa odvolala.

Piešťanský stavebný úrad pripravuje rozhodnutie o odstránení stavieb a aj uloženie novej pokuty. Vyplýva to z informácií, ktoré portálu zpiešťan.sk poskytol hovorca radnice Martin Ričány.

Nitrianska firma Labonte sa proti pokute uloženej v auguste 2019 úspešne odvolala. Platiť mala za to, že od marca do júna realizovala viacero stavebných objektov bez povolenia stavebného úradu. Zároveň jej zástupcovia nerešpektovali opakované výzvy na zastavenie prác a novo postavené stavby využívali bez kolaudačného povolenia.

Wake Soul Bearded Brothers v Ratkovskej zátoke otvorili 1. júna. Areál sa tešil veľkej obľube, ľuďom žijúcim v okolí však prekáža hlučná hudba aj nedoriešené parkovanie.

Pokuta 150-tisíc eur zohľadňovala aj stanovisko Štátnej ochrane prírody k rozsahu škôd na vtáctve a kvalite vody. WakeSoul stojí v Chránenom vtáčom území Sĺňava, kde platí štvrtý stupeň ochrany.

Podľa hovorcu mestského úradu bola pokuta zrušená v odvolacom konaní. Okresný úrad Trnava ju vrátil na nové konanie a rozhodnutie. „To znamená, že si stavebníkov znovu v dohľadnej dobe predvoláme na prerokovanie porušenia stavebného zákona a rozhodneme o výške pokuty,“ informoval M. Ričány.

K dodatočnému povoleniu stavieb uviedol, že firma Labonte v stanovenej dobe nepredložila „všetky potrebné náležitosti, preto stavebný úrad pripravuje rozhodnutie o odstránení nepovolených stavieb v intenciách stavebného zákona. Čo sa týka samotných stavieb, stavebný úrad vydá rozhodnutie o odstránení stavieb, resp. uvedenie stavieb do pôvodného stavu.“

Patrik Masár, konateľ firmy Labonte, hovorí, že otvorenie areálu majú aktuálne v rukách úrady: „Samozrejme je v našej snahe zlegalizovanie všetkých stavebných úprav, ktoré sme uskutočnili a aj tých, ktoré existovali na pozemku už niekoľko rokov pred našim zásahom. Na ne sme museli vypracovať nové projekty, ktoré žiadal stavebný úrad, aj keď sme ich my nestavali. Momentálne na tom pracujeme už od septembra minulého roka. Keďže celý proces nezáleží len na našej aktivite, je to veľmi zložité.“

WakeSoul je podľa jeho slov súčasťou občianskej vybavenosti a dokáže vytvoriť 40 stálych pracovných miest.

„My sme súčinní a konáme, tak aby sa všetko zlegalizovalo. Akonáhle budeme mať v rukách platné kolaudačné rozhodnutie od mesta Piešťany, až vtedy budeme môcť areál otvoriť. Veríme, že to bude čím skôr.“ uviedol pre zpiešťan.sk Patrik Masár.

Text a foto: Martin Palkovič