Bezpečnostný incident? Poslanci interpelovali primátora. Veľa sa nedozvedeli

Členovia zastupiteľstva žiadali od Miloša Tamajku vysvetlenia k údajnému úniku osobných údajov. Primátor na niektoré otázky neodpovedal s odôvodnením, že výsledky bezpečnostného auditu radnica zverejní po jeho skončení. Predstaviteľ firmy illi s. r. o. v budove mestského úradu podľa jeho slov v sobotu 7. marca bol, ale prístup k citlivým informáciám nemal.

Možný únik osobných údajov, na ktorý upozornil Piešťanský týždeň, sa stal témou marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva. „Niektoré veci zatiaľ nie sú verejné,“ reagoval na viaceré poslanecké otázky Miloš Tamajka. Prisľúbil však, že po ukončení bezpečnostného auditu poskytne všetky informácie.

Kontrolu iniciovalo vedenie mesta na základe podnetov od občanov. Existujú podozrenia, že zamestnanci radnice zneužívali svoje postavenie alebo vykonávali podnikateľskú činnosť na prostriedkoch zamestnávateľa. Po sobote 7. marca údajne zistili, že s ich počítačmi bolo manipulované bez ich vedomia.

„Na kontrolu bolo zobraných deväť počítačov, aktuálne sa vracajú zamestnancom,“ uviedol primátor, ale dátum začiatku auditu nekonkretizoval. Poslanci sa nedozvedeli ani to, či má jeho zástupca Michal Hynek prístupový kód k počítačovej sieti radnice. „Táto informácia nemohla byť v žiadnom prípade zverejnená, bohužiaľ sa niekde objavila.“

Publikoval ju Piešťanský týždeň, Tamajka má v tejto súvislosti podozrenie z vynášania interných informácií.

Potvrdil, že viceprimátor je členom bezpečnostnej komisie, ktorá vykonáva kontrolu a je to v súlade s internými normami aj zákonom.

Prípadom sa zaoberal aj hlavný kontrolór Peter Konečný. Potvrdil, že dostal sťažnosť od zamestnancov na vedenie mesta a odstúpil ju zamestnávateľovi. Dodal, že vecou sa budú pravdepodobne zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní. „Z úrovne občana došlo k podaniu na generálnu prokuratúru, aj na Úrad na ochranu osobných údajov.“ Autor podania sa domnieva, že boli porušené jeho práva.

Zastupiteľstvo jednohlasne poverilo hlavného kontrolóra preverením úniku informácií. Ďalej žiada, aby nebol vymazaný záznam z bezpečnostných kamier mestského úradu zo soboty 7. marca.

Generálna prokuratúra nám prijatie podnetu v tejto súvislosti zatiaľ nepotvrdila. O prípadných výsledkoch bezpečnostného auditu budeme informovať.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič