ARTA predstaví semestrálne práce študentov VŠVU

Ateliér intermédií a novovznikajúce kultúrno-kreatívne centrum ARTA pozývajú na výstavu Otvorenosť, ktorá bude sprístupnená verejnosti v pondelok 14. decembra o 18.00 h.

Príďte si pozrieť Otvorenosť – otvorenú komunikáciu, otvorenú formu a otvorené kurikulum. Všetky tri sa ideovo spájajú v jeden celok na výstave semestrálnych prác rôznorodých tém od študentiek, študentov a pedagogičiek Ateliéru intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorými sú prijímanie emócií, proces tvorby, partnerský vzťah, covid19, reflexia komunity, nomádstvo, bežné situácie, politika a sloboda.

Každé dielo alebo jeho príbeh, ktorý v ateliéri vzniká, je tvorený v rámci dlhého reťazca vzájomne prepojených vplyvov, zážitkov, podnetov, skúseností, rozhovorov…, či už je to vedomé alebo nie.

Program intermédií je založený nielen na súčinnosti viacerých výtvarných/vizuálnych médií (objekt, video, fotografia, text, audio, performance, interaktivita… ), ale aj na vzťahoch medzi prostrediami umenia a rôznych odborných a spoločenských oblastí života. Ponúka široké spektrum možností, postupov a nástrojov, ktorými možno reflektovať realitu okolo nás, reagovať na aktuálne spoločenské témy a problémy alebo sa vyjadriť k základným otázkam života.

Vystavujúce autorky a autori: Zoltán Baráth, Andrea Dudášová, Sofia Holoshchuk, Jana Kapelová a Nina Vidovencová, Norbert Kuki, Lucia Kupcová,Tsudoi Masuda, Sára Miklášová, Viktória Revická, Daniel Rychlo, Tatiana Takáčová, Jakub Užovič, Kristína Anna Vachová

Kurátorka: Nina Vidovencová

Odborná spolupráca: Katarína Jankechová

Vstup voľný

Zdroj: Tlačová správa – ARTA