Ambulancie v Piešťanoch a okolí budú otvorené dlhšie, aby odľahčili nemocnicu

Obvodní lekári a špecialisti chcú pomôcť zvládnuť neľahkú situáciu kolegom v nemocniciach. Tie kvôli zlej epidemiologickej situácii na základe nariadenia ministerstva zdravotníctva poskytujú iba neodkladnú starostlivosť.

Trnavský samosprávny kraj sa dohodol s ambulantnými lekármi na poskytovaní zdravotnej starostlivosti nad rámec ich ordinačných hodín, a to až do 16.00 h. Opatrenie má za cieľ znížiť nápor na urgentné príjmy nemocníc.

„Čas poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulanciách sme predĺžili do 16. hodiny po dohovore s vedením župy a piatich nemocníc v Trnavskom kraji. Chceme znížiť nápor pacientov na urgentné príjmy a tým pomôcť zvládnuť neľahkú situáciu našim kolegom v nemocniciach. Pacientov prosíme, aby sa obracali na ambulancie svojich obvodných lekárov a lekárov špecialistov. Veríme, že spoločnými silami a disciplínou túto neľahkú situáciu zvládneme,“ uvádzajú ambulantní lekári vo výzve verejnosti.

Vzhľadom k výrazne zhoršenej epidemiologickej situácie a nekontrolovanému komunitnému šíreniu infekcie covid-19, lekári a kraj prosia ľudí o svedomite dodržiavanie zákazu vychádzania a preventívnych opatrení, z ktorých najefektívnejšie je obmedzenie akékoľvek kontaktu s inými osobami.

Z dôvodu presunu časti zdravotníkov na lôžkové časti nemocníc sa činnosť odborných ambulancií v nemocniciach od 4. januára dočasne obmedzuje, respektíve pozastavuje.

Pacientom, ktorí sú sledovaní v odborných ambulanciách v dunajskostredskej, galantskej, piešťanskej, trnavskej a skalickej nemocnici, sú konzultácie i predpisovanie liekov  zabezpečené aj v odborných ambulanciách mimo nemocníc v štandardných ordinačných hodinách.

Rozšírený režim fungovania do 16.00 h je vyhradený na akútne ošetrenia pacientov.

Pacienti objednaní na prvé vyšetrenie alebo plánovanú kontrolu by mali vopred telefonicky kontaktovať lekára špecialistu a dohodnúť sa na postupe. Pokračovanie v nastavení pacientov na liečbu lekári vyhodnocujú prioritne telefonicky, pričom v prípade potreby predpisujú lieky elektronicky. Fyzickú kontrolu sa lekári snažia načasovať tak, aby minimalizovali kontakt medzi pacientmi. Neodkladná zdravotná starostlivosť je zabezpečená v plnom rozsahu.

Kvôli nedostatku personálu na lôžkových oddeleniach upravila Nemocnica Alexandra Wintera ordinačné hodiny viacerých svojich ambulancií:

Interná ambulancia MUDr. Peter Poprac, PhD.
Ordinačné hodiny:  prevádzka ambulancia je dočasne pozastavená

Pľúcna ambulancia MUDr. Gabriela Drličková
Ordinačné hodiny: pondelok až piatok (pracuje v riadnom režime) 

Psychiatrická ambulancia MUDr. Ľubica Ondrisová
ordinačné hodiny: pondelok, streda, piatok

ORL ambulancia MUDr. Bekečová Alžbeta
ordinačné hodiny:  pondelok, streda, piatok

Očná ambulancia MUDr. Dagmar Kluková
ordinačné hodiny:  pondelok, streda, piatok

Kožná ambulancia MUDr. Lýdia Veršová
ordinačné hodiny:  pondelok, streda, piatok

FRO ambulancia MUDr. Martin Riška
Ordinačné hodiny:  utorok, štvrtok

Algeziologická ambulancia MUDr. Kamila Kužmová
Ordinačné hodiny: utorok

Neurologická ambulancia  MUDr. Bohumil Kolík
ordinačné hodiny: pondelok až piatok (pracuje v riadnom režime)

Neurologická ambulancia  MUDr. Lívia Máčajová
ordinačné hodiny: prevádzka ambulancie je dočasne pozastavená

Hematologická ambulancia MUDr. Daniela Klepancová
ordinačné hodiny: pondelok, piatok

Gastroenterologická  ambulancia MUDr. Katarína Kovalčíková
Ordinančé hodiny: pondelok, streda, piatok

Angiologická ambulancia   MUDr. Ján Koči
ordinačné hodiny:  pondelok, utorok, štvrtok

Endokrinologická ambulancia  MUDr. Jana Keherová
ordinačné hodiny: pondelok

Imunoalergologická ambulancia MUDr. Marcela Malastová
ordinačné hodiny: štvrtok

Imunoalergologická ambulancia  MUDr. Janka Korytárová
ordinačné hodiny: utorok

EMG ambulancia
ordinačné hodiny:  utorok, štvrtok

Ortopedická ambulancia v nemocnici
Ordinačné hodiny:  utorok, streda

Ortopedická ambulancia na poliklinike
ordinačné hodiny:  pondelok, štvrtok, piatok

Zdroj: Tlačová správa TTSK, Nemocnica A. Wintera