07.01.2018 # 01:28 # 01:28

Akvizícia zaujímavej plastiky do zbierky Balneologického múzea I. Wintera

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, ktorý bol hlavným partnerom projektu akvizície – nákupu zbierkového predmetu obohatilo Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch historickú zbierku o hodnotnú neskorobarokovú plastiku sv. Jána Nepomuckého (evid. č. H-4672). Píše o nej riaditeľ múzea Vladimír Krupa:

Plastika predstavuje stojacu postavu svätca zachovanú čiastočne v torzálnom stave – chýba pravá ruka od lakťa, na ľavej chýba časť prstov. Postava svätca je v zbožnom postoji s nabok sklonenou hlavou bez pokrývky. Odetý je v albe, cez ktorú má oblečenú ako vrchné rúcho kazulu (ornát).

Kazula je zvonový plášť bez rukávov na bokoch otvorený s otvorom pre hlavu, ktorý nadobudol elipsovitý tvar. Vpredu je označený latinským krížom Drevná hmota plastiky je poškodená drevokazným hmyzom. Na chrbte má dlhý plášť. Jednoznačne určujúce atribúty chýbajú. Na základe analógií a postoja predpokladáme, že svätec držal v ruke kríž.

Plastika má výšku 97 cm a je vyrezaná z lipového dreva. Pôvodná farebná úprava (polychromia sa nezachovala).

Autorstvo je neznáme, avšak kvalitná rezba prezrádza zručného majstra neskorého stredoeurópskeho baroka. Kvalitu rezby je vidieť najmä v prevedení tváre a hlavy. Na ich stvárnení a spracovaní vidno už prejavy rokokovej jemnosti.

Podľa prevedenia a umeleckého stvárnenia datujeme plastiku do druhej polovice 18. storočia. Úplne jednoznačné nie je ani jej určenie. Je možné, že by pôvodne mohlo ísť nie o plastiku sv. Jána Nepomuckého ale o plastiku sv. Ignáca z Loyoly (zakladateľa rádu jezuitov), ktorý býva zobrazovaný v jezuitskom rúchu alebo v ornáte.

Na plastike sú úbytky drevnej hmoty, ktoré môžu naznačovať jej sekundárne úpravy. Poškodenie nasvedčuje, že plastika bola v minulosti dlhodobo umiestnená v nevyhovujúcich priestoroch. Stav plastiky si bude vyžadovať reštaurátorský zásah.

Čo sa týka pôvodného umiestnenia plastiky, ponúkajú sa dve alternatívy – mohla by pochádzať z interiéru Kostola sv. Martina vo Vrbovom, odkiaľ bola začiatkom 20. storočia odstránená (pravdepodobne z dôvodu poškodenia).

Menej pravdepodobná sa zdá možnosť, že by mohlo ísť o plastiku, ktorú spomína kanonická vizitácia z roku 1788 a podľa ktorej sa drevená socha sv. Jána Nepomuckého nachádzala pri moste cez potok Holeška smerom na Krakovany (dnešné Námestie Jozefa Emanuela).

V roku 2018 plánujeme dať plastiku zreštaurovať a potom trvalo vystaviť v expozícii sakrálneho umenia nášho múzea.

Text: Vladimír Krupa, Balneologické múzeum I. Wintera Foto: Eva Drobná

X