587-tisíc eur pre dve piešťanské stredné školy

Trnavský samosprávny kraj získal spolu takmer 930-tisíc eur z Integrovaného regionálneho operačného programu na skvalitnenie praktického vzdelávania a zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovania. Tieto peniaze budú investované aj v dvoch piešťanských stredných školách.

Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební prebehne na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch. Takmer 291-tisíc eur je určených napríklad pre multimediálne centrum či laboratóriá sieťových technológií a počítačových systémov.

V Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch bude zrealizovaný projekt Staň sa odborníkom v hoteliérstve a gastronómii. S cieľom zvýšiť počty žiakov stredných odborných škôl na praktickom vzdelávaní investuje zriaďovateľ 296-tisíc eur do stavebných úprav a modernizácie vybavenia dvoch učební technológie prípravy jedál a dvoch učební techniky obsluhy.

Analýzy kvality odborného vzdelávania totiž dlhodobo poukazujú na nedostatočný podiel praktického vyučovania, ako aj na nedostatočné materiálne vybavenie škôl.

Schválené projekty by preto mali zvýšiť kvalitu štúdia a úroveň praktického vyučovania, ako aj ho zatraktívniť pre nových žiakov. Spoluúčasť Trnavského samosprávneho kraja predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov.

Zdroj: Tlačová správa TTSK

Text: Tlačová správa TTSK