Petra Tekulu bude pripomínať Ľaliovník tulipánokvetý

Jeho kvety sa podobajú na tulipány a vďaka tomu patrí tento strom spolu s magnóliou k najpôsobivejším drevinám. Zamestnanci Služieb mesta Piešťany ho minulý týždeň zasadili pri Balneologickom múzeu Imricha Wintera na pamiatku ich zosnulého kolegu Petra Tekulu.

Najnovší strom mestského parku bude pripomínať vedúceho Strediska verejnej zelene Služieb mesta Piešťany (SMP), ktorý náhle zomrel 7. marca. Peter Jančovič mu minulú stredu udelil Cenu primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia za rok 2018 in memoriam. Prevzala ju jeho manželka Zuzana Tekulová.

„Starostlivosť o zeleň v meste, o parky i sídliská bola jeho prácou a koníčkom zároveň. Mal mnoho nápadov, večne dobrú náladu. Bol nesmierne húževnatý a pracovitý, ale aj prísny a spravodlivý. S vysokou odbornosťou a jasným cieľom pristupoval k nepopulárnym, ale potrebným výrubom stromov v meste. Jeho netradičné nápady skrášlenia mesta prispeli k veľkej propagácii Piešťan doma i vo svete,“ povedala o Petrovi Tekulovi Drahomíra Moretová, moderátorka odovzdávania Cien primátora.

Vedúci Strediska verejnej zelene SMP bol autorom viacerých doplnkov mestskej výzdoby, medzi nimi napríklad vianočného venca, ktorý v posledných rokoch zamestnanci SMP inštalujú na pešej zóne.

V mestskom parku bude Petra Tekulu pripomínať drevina, ktorá je v Piešťanoch ojedinelou, ale patrí medzi najkrajšie. Podľa riaditeľky SMP Hany Dupkaničovej rastie Ľaliovník tulipánokvetý napríklad v areáli chátrajúceho hotela Slovan alebo v parku na Kúpeľnom ostrove. Tento strom kvitne v júni, približne mesiac, ale až po viacerých rokoch pestovania.

Text a foto: Martin Palkovič