Rakovice vychovávajú profesionálov, ktorí po škole nemajú núdzu o prácu

Ak sa chcú žiaci uplatniť vo svojom odbore, majú šancu získať prax už počas štúdia. Po škole je pre nich zamestnanie samozrejmosťou. Po profesionáloch v odboroch, ktoré Stredná odborná škola regionálneho rozvoja v Rakoviciach ponúka, je totiž na trhu práce stále veľký dopyt.

Manažment cestovného ruchu je vhodný pre mladých ľudí, ktorí chcú veci posúvať dopredu, záhradníctvo pre každého, kto miluje prírodu a zeleň, floristika s aranžérstvom pre tých, v ktorých drieme umelecký talent. To sú len niektoré z portfólia študijných a učebných odborov Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja v Rakoviciach. Škola so 76-ročnou tradíciou vychovala nespočet odborníkov pre pôdohospodárstvo najmä pre záhradníctvo. Škola rozšírila sieť odborov na základe požiadaviek trhu práce.

Viacerí absolventi pôsobili a pôsobia na významných pozíciách. Napríklad Palo Onder z Piešťan spolupracuje aj s hollywoodskymi režisérmi. Dostal sa medzi najlepších londýnskych floristov a jeho instagramový účet sleduje každý, kto chce nájsť inšpiráciu v oblasti aranžovania kvetov. Za jeho úspechom je tvrdá práca a odborné vzdelanie, ktoré získal v Rakoviciach.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa PALO ONDER (@palo.onder)

Nasledovať ho môžu ďalší, pretože po absolventoch tejto školy je podľa slov riaditeľky Márie Múdrej veľký dopyt: „Firmy chcú ľudí, ktorí majú znalosti, ale najmä praktické zručnosti. Ak má žiak už počas štúdia záujem uplatniť sa vo svojom odbore, nebude mať problém.“

Nejde pritom o povolenia, pri ktorých nízka kvalifikácia neumožňuje kariérny rast. Práve odbornosť a prax získaná už na škole sú základom úspechu.

Prispieva k tomu duálne vzdelávanie. Škola má uzatvorených viacero zmlúv s firmami v regióne, na základe ktorých môžu žiaci pracovať a učiť sa od odborníkov už v prvom ročníku. Práve spolupráca so zamestnávateľmi zaručuje výchovu mladých profesionálov, ktorí sa potom bez problémov uplatnia na trhu práce. O mnohých je totiž záujem už počas štúdia.

Absolventi štúdia sa môžu rozhodnúť nielen pre prax, ale aj pre štúdium na vysokej škole v Mendlovej univerzite Brno, Fakulta záhradníctva Lednice. Okrem klasického záhradníctva je možné študovať aj v bakalárskom programe floristika. Ďalšou možnosťou je štúdium na SPÚ Nitra, ktorá vychováva krajinných inžinierov a architektov. „Študenti maturitných odborov môžu pokračovať na akejkoľvek vysokej škole podľa záujmu,“ hovorí o ďalších možnostiach riaditeľka M. Múdra.

 

Absolventi odboru manažment cestovného ruchu nájdu uplatnenie ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií, ale sú z nich aj referenti informačných centier. Obor sa zameriava tiež na propagáciu regiónu, takže vychováva ľudí, ktorí chcú prispieť k rozvoju cestovného ruchu vo svojej obci či meste.

Pre školu je dôležitá medzinárodná spolupráca. Zapája sa do výmenných programov ako napríklad Erasmus+. Keď to pandemická situáciu umožní, žiaci dostanú šancu získavať skúsenosti v zahraničí. Výhodou je tiež možnosť spraviť si vodičské oprávnenie priamo v Rakoviciach

 

„Naša škola je plne organizovaná, to znamená, že ponúka aj ubytovanie a stravu,“ uzatvára riaditeľka Mária Múdra s tým, že zriaďovateľ školy, ktorým je Trnavský samosprávny kraj, hľadá možnosti ako ubytovanie žiakom hradiť v plnej výške. V súčasnej pandemickej situácií sa žiaci aktívne domáhajú návratu nielen do školy, ale aj na internát.

Všetky podrobnosti o študijných a učebných odboroch, ale aj o nadstavbovom štúdiu nájdete na web stránke školy sosrakovice.edupage.org.

(Reklamný článok)