Moraviansky kaštieľ bol centrom umelcov, ich diela vystavia v Dome umenia

Na štvrtom pokračovaní výstavy Umenie v parku / Plastika predstaví Balneologické múzeum ďalšiu časť svojej bohatej zbierky. Vernisáž sa uskutoční 30. júna o 17.30 h v Dome umenia. Výstava potrvá do 30. augusta.

Diela, ktoré na nej budú predstavené verejnosti, pochádzajú zo sympoziálnej zbierky obrazov Balneologického múzea. Táto zbierka vznikala v rokoch 1967 až 2007, kedy sa konali výtvarné sympóziá v nádhernom prostredí kaštieľa v Moravanoch nad Váhom.

Po výstavách v minulých rokoch, na ktorých bol zastúpený výber diel výtvarníkov zo Slovenska, Čiech, aj z iných európskych krajín a USA si v tomto roku návštevníci môžu pozrieť tvorbu výtvarníkov z Ázie.

Sú to obrazy na rôznom podklade – plátne, hodvábe, sololite, papieri vytvorené technikami maľby či kresby – olejom, tušom a kombinovanými technikami. Zastúpené sú motívy z Moravian nad Váhom, Piešťan, z krajín odkiaľ umelci pochádzali (Azerbajdžan, Čína, Vietnam, Gruzínsko), ale i zátišia.

Príďte si pozrieť krásnu kolekciu diel výtvarného umenia, nechajte sa vtiahnuť do atmosféry rokov poslednej tretiny 20. storočia a začiatku 21. storočia.

umenie v parku

Text: PR Ilustr. foto: Kristína Bartošeková