Bývanie a Reality: Desatoro duševnej hygieny

1. Žiť v prítomnosti – ľudia príliš často žijú výčitkami z minula či obavami z budúcna. Nedokážu tým pádom vlastne žiť v prítomnosti. Minulosť skončila, budúcnosť ešte nezačala. Čo sa stalo v minulosti, stalo sa, nie je možné nič na tom zmeniť. A budúcnosť? Kto ju má istú? Načo sa obávať niečoho, čo ešte nie je a možno ani vôbec nebude? Patrí nám jedine prítomná chvíľa. „Pamätaj na smrť!“ nie je hrozba, ale dobrá priateľská rada! Preži každý moment, každý deň svojho života naplno, ako by mal byť tvojim posledným, lebo – možno aj je.

2. Asertivita – obrániť si svoje územie, svoje práva, nedovoliť, aby nám náš životný priestor ktokoľvek zabral, nedovoliť, aby nás ktokoľvek iný vlastnil, uvedomenie si, že máme právo rozhodovať sa a nevysvetľovať, konať a aj sa mýliť, prijímať následky za svoje omyly.

3. Kvalitné rodinné vzťahy – usporiadanie prípadných nezhôd či svárov v rodine je dôležitejšie, než si dokážeme pripustiť. Akceptujme našu rodinu, ako naše pevné miesto na tomto svete, ako našu jedinú a skutočnú oporu v ťažkých časoch. Usporiadané rodinné vzťahy neznamenajú vydanie sa do vlastníctva rodiny, aj tu mali by sme zostať asertívni. Je to ale rozhodne upokojujúci pocit vedieť, že hocičo na svete sa nám prihodí, rodina bude zakaždým pri nás a s nami.

4. Posilnenie dieťaťa v nás – dospelý človek prežíva v živote rôzne roly – rolu rodiča, rolu živiteľa, rolu zodpovedného a vážneho jedinca. S dospievaním potláča sa v nás dieťa, ktoré sa vie tešiť, smiať, prežívať nadšenie, ako nikdy predtým a potom. Posilnenie dieťaťa v nás, schopnosť tešiť sa z maličkostí, dodáva energiu a silu odolať stresu života.

5. Akceptovať smrť – na konci života prichádza smrť – tejto zákonitosti nik z nás neunikne. Nebáť sa smrti, lebo je zavŕšením života a zákonite nás neminie. Nestrácať čas strachom zo smrti, pretože báť sa smrti je asi tak zbytočné, ako báť sa západu Slnka.

Ďalších päť odporúčaní pre duševnú hygienu nájdete v augustovom vydaní mesačníka Bývanie a Reality vo viac ako 240 distribučných miestach v štyroch okresoch (PN, NM, MY a HC), v digitálnej podobe tu: https://issuu.com/byvanieareality/docs/bar201908

Reklamný článok Foto / Credit: Simon Migaj