Alan Suchánek: Mojou prioritou je zdravotníctvo

Som lekár chirurg, poslanec Národnej rady SR za OĽANO. Tým, že som lekár a člen správnej rady Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch, mojou logickou prioritou je zdravotníctvo – chcem zlepšiť dostupnosť kvalitnej ambulantnej starostlivosti vo VÚC. Zdravotníctvo potrebuje jasný, transparentný a efektívne nastavený systém. Vzhľadom k tomu, že župa sa zbavila všetkých nemocníc, bude potrebná spolupráca VÚC, miest a obcí ako aj jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Na území Trnavského samosprávneho kraja je 1 200 zdravotníckych zariadení. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje 908 zdravotníckych zariadení, z toho 3 polikliniky, 314 ambulancií všeobecnej ambulantnej starostlivosti, 527 ambulancií špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ústavná zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v 7 nemocniciach, v 3 liečebniach a v 2 kúpeľoch. Počet lôžok v nemocniciach je 1 734, v liečebniach 886 a v kúpeľoch 1 163. Obrovskou chybou doterajšieho vedenia župy je, že boli sprivatizované všetky nemocnice. Priemerný vek praktických lekárov v župe je 60 rokov, 36 lekárov má nad 70. Dostupnosť a čakacie lehoty u odborných lekárov sú takisto kritické, čo sa dotýka najzraniteľnejšej časti obyvateľov, chorých a starých ľudí.

Preto je potrebné, aby Trnavský samosprávny kraj podporil mladých lekárov, aby mal kto vymeniť starú generáciu praktických lekárov. Pomocou mladým lekárom môže byť napríklad rezidenčný program, poskytnúť im nájomné byty, prispieť na prenájom ambulancií, pretože ak to rýchlo  neurobíme, nebude mať kto liečiť našich občanov. Župa a okres Piešťany takisto nevyhnutne potrebujú liečebne pre dlhodobo chorých a geriatriu. Okres Piešťany s najvyšším priemerným vekom z kraja nemá liečebňu dlhodobo chorých, sociálne lôžka ani dostatok miest v cenovo dostupných zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Odkedy sme odhalili kauzu piešťanského CT, spoločnosť je omnoho citlivejšia na šafárenie a neefektivitu v zdravotníctve. V piešťanskej nemocnici Alexandra Wintera bol 28. septembra 2017 slávnostne uvedený do prevádzky nový CT prístroj. Nemocnica životne potrebovala CT prístroj už v roku 2012. Starý, morálne mŕtvy a fyzicky v štádiu klinickej smrti permanentne resuscitovaný CT prístroj ohrozoval zdravie a životy pacientov, extrémne stresoval lekárov. Trvalo dlhých 5 rokov, kým sa nemocnici po dobre známych kauzách podarilo zabezpečiť nový kvalitný CT prístroj. Tento stál necelých 627 000 eur s DPH. Jednoznačne sa tým potvrdilo, že v roku 2014 nominanti SMERu vo vedení nemocnice vysúťažili o 600 až 900 tisíc eur predražený prístroj. Tí, čo spôsobili takéto enormné predraženie stíhaní nie sú, najskôr ani nebudú, lebo to sú „naši“ ľudia. Pravdou je, že tí, ktorí si to objednali vyšetrovaní nikdy ani neboli, aj keď ich mená sa v médiách spomínali a museli zo svojich postov odísť.

Chcem ale veriť, že pacienti na Slovensku už nikdy nebudú ohrozovaní takýmito a podobnými ľuďmi. Dúfam, že sa kvalita nášho zdravotníctva aj takýmito krokmi a verejnou kontrolou začne zlepšovať, čo sa odzrkadlí na zlepšenom stave zdravia občanov. Aj preto sa uchádzam o Váš hlas vo voľbách do VÚC za okres Piešťany, s číslom 34.

MUDr. Alan Suchánek

(Platená inzercia. Objednávateľ: Jozef Viskupič, Hlboká 15, 917 01 Trnava. Dodávateľ: Martin Palkovič, Mateja Bela 21, 921 01 Piešťany.)