Striebornica kvôli horúčavám vysychá

Známe vodné dielo v obci Moravany nad Váhom stráca kvôli zvýšeným teplotám a dlhotrvajúcemu suchu vodu a hladina sa znižuje.

Celé Slovensko, ale aj Piešťany posledné dni sužujú teploty pohybujúce sa nad 30°C i tropické noci. Práve kvôli absencii výdatnejších a častejších zrážok je na Striebornici vidno znižujúca sa vodná hladina. Vo východnej časti jazera voda už nie je, iba malý potok dopĺňajúci malé zvyšky životodarnej tekutiny do druhej, západnej časti. Úbytok hladiny vidno nielen na meracom zariadení, ale ja na okolitých brehoch.

Zároveň sa zmenšil aj prietok potoka Striebornica odvádzajúceho vodu do Váhu. Miestami vidno už len suchú a popraskanú pôdu. Kačky a iné po okolí sa pohybujúce zvieratá zatiaľ s obľubou vyhľadávajú miesta pod tieňom, no ustupujúca vodná plocha ich vyháňa priamo na slnko. Ako nízko hladina ešte klesne sa uvidí, zatiaľ treba čakať na výdatnejšie zrážky.

Text a foto: Tomáš Blahuta