Piešťanci fotografovali motýle v ZOO Bojnice

V stredu 19. júla 2017 si dvojica Ing. František Debre a Roman Tibenský zorganizovali výlet do ZOO Bojnice za účelom odfotografovať motýle, ktoré tu chovajú a vystavujú. S človekom, ktorý sa o expozíciu stará, s Ing. Vladimírom Šrankom (bývalým riaditeľom ZOO), sa rozprával Roman Tibenský, amatérsky entomológ.

Titulná foto: Morfo cisársky (Morpho peleides), párenie, rozšírenie, od Mexika po Kolumbiu a Venezuelu, foto Roman Tibenský

V ktorých rokoch ZOO Bojnice otvorila oddelenie, alebo sekciu živých motýľov, prečo sa tak rozhodla?

Expozícia motýľov bola otvorená v roku 2014. Vedenie ZOO sa tak rozhodlo preto, že v Európe i vo svete pribúdajú expozície i krátkodobé výstavy živých motýľov, ktoré sú pre návštevníkov veľmi atraktívne.

Ďalším dôvodom bola snaha informovať verejnosť s potrebou ochrany motýľov celosvetovo i u nás, pretože stále viac druhov je ohrozených a miznú z našej prírody. ZOO Bojnice má napr. dlhoročné skúsenosti s chovom nášho chráneného druhu a symbolu ochrany horskej prírody – jasoňom červenookým. Odchovanými motýľmi ZOO posilňuje populáciu na poslednej lokalite v okrese Prievidza.

Rozhovor Romana Tibenského (vľavo) s Ing. Vladimírom Šrankom (vpravo), foto Ing. František Debre

Na akom veľkom priestore u vás motýle žijú?

Expozícia má plochu 120 m2, ktorá je vysadená tropickými i našimi druhmi rastlín, ktoré motýľom poskytujú nektár alebo sú živnými rastlinami ich húseníc. V priestore sa nachádza jazierko, skalka, ale aj liaheň motýľov a 4 kŕmidlá.

Nachádzajú sa tu aj menovky motýľov a informačné plagáty dokumentujúce veľkú rozmanitosť sveta motýľov.

Vidlochvost žltopásavý (Papilio cresphontes), rozšírenie, Stredná Amerika po juh USA, foto Roman Tibenský

Koľko druhov počas aktuálnej sezóny môžu návštevníci vidieť?

Počet druhov kolíše v rozmedzí 25 až 30 a je závislý na momentálnej ponuke kukiel dodávateľskej firmy.

O aké druhy motýľov prevažne ide a v akej oblasti sa prirodzene vyskytujú,  sú medzi nimi aj druhy, ktoré žijú na Slovensku?

Najviac druhov pochádza z Južnej a Strednej Ameriky, potom z juhovýchodnej Ázie (Malajzia, Thajsko a Filipíny) a z Afriky. Vystavujeme aj niekoľko druhov našich bežných druhov denných motýľov (babôčky, vidlochvosty).

Chováme aj zopár druhov nočných okáňov, napr. najväčšieho motýľa sveta okáňa atlasa.

Zasieťovaný výstavný priestor, foto Ing. František Debre

Čím kŕmite motýle?

Motýle kŕmime dvojakým spôsobom. Druhy, ktoré sa živia nektárom z kvetov majú k dispozícii množstvo kvitnúcich rastlín viacerých druhov, no najmä ker budleju Dávidovu a lantanu. Druhom, ktoré sa živia kvasiacim ovocím ponúkame mäkké prezreté tropické i naše ovocie.

Ako dlho imága (dospelé jedince) priemerne žijú?

Väčšina motýľov v expozícii žije v priemere 3 týždne, niekedy až 2 mesiace. Nočné motýle z čeľade okáňovitých žijú asi týždeň, pretože neprijímajú potravu, Niektoré naše druhy prezimujúce ako motýle (babôčky) žijú niekoľko mesiacov. Rekordérom je žltáčik rešetliakový, ktorý žije až 10 mesiacov.

Babôčka Cethosia cyane, rozšírenie, juhovýchodná Ázia (Malajzia, Thajsko), foto Roman Tibenský

Kde sa motýle liahnu, za akých podmienok?

Motýle sa liahnu v liahni, kde sa automaticky udržuje teplota 24 až 26 °C a vlhkosť 80 %. Po napnutí a spevnení krídel sú vypúšťané do expozície.

Stáva sa, že v tomto umelo vytvorenom priestore dochádza k rozmnožovaniu – kopulácii?

Motýle sa v expozícii bežne pária, k znášaniu a vývoju húseníc však potrebujú živnú rastlinu, ktorá je niekedy ťažko dostupná. Druhy, u ktorých máme živné rastliny k dispozícii, sme už viackrát rozmnožili.

Vidlochvost citrusový (Papilio demodocus), rozšírenie, Afrika južne od Sahary a Madagaskar, foto Roman Tibenský

Chováte motýle aj ex ovo, čiže z vajíčka?

Motýle nakupujeme v štádiu kukly od dodávateľskej firmy z Anglicka. Z vajíčka si následne odchovávame druhy, ktoré znesú vajíčka a máme k dispozícii živnú rastlinu húseníc.

Motýle často láka aj ľudský pot na oblečení, foto Ing. František Debre

Môžu si ľudia motýle fotografovať?

Návštevníci si môžu motýle bez problémov fotografovať, nesmú ich však chytať a inak vyrušovať (napr. pri kŕmení). Niektoré motýle na slnku radi sadajú na spotenú pokožku ľudí, takže sa dajú ľahko fotografovať , čo je veľká atrakcia.

Dokedy  si môžu návštevníci oddelenie pozrieť a v ktorých hodinách?

Expozícia bude otvorená do 15. septembra od 8:30 do 16:15 denne okrem pondelka!

Ďakujem za rozhovor.

Text: Roman Tibenský

Okáň atlas (Attacus atlas), rozšírenie, juhovýchodná Ázia od Indie po južnú Čínu, foto Roman Tibenský