O reťaz, o reťaz

Detské  folklórne súbory z piešťanského regiónu pripravili spoločné vystúpenie s názvom O reťaz, o reťaz. Uskutočnilo sa vo štvrtok 10. mája v Dome umenia. Takmer vypredané hľadisko tlieskalo malým talentom zo súborov Slnečnička, Striebornička, Krakovanček a Máj. Sprevádzala ich Ľudová hudba FS Máj a Ľudová hudba Petra Obucha. Pozrite si fotogalériu z predstavenia.

Text a foto: Martin Palkovič