29.03.2015 # 00:36 # 00:36

Dino zapálilo Dom umenia smiechom

Uhasiť neutíchajúci potlesk divákov, by nezvládli ani profesionálni hasiči. Zapálili ho totiž ich kolegovia – dobrovoľníci z Hornej Stredy. Divadlo Dino s úspechom predstavilo obnovenú premiéru obľúbenej hry Horí ohník, horí.

Autor a režisér František Rehák dal šancu mnohým Piešťancom, ale v hľadisku aj na javisku bol zastúpený celý región. Ochotníci našli v Dome umenia svoje nové pôsobisko, preto môžeme konštatovať, že Piešťany majú po rokoch opäť svoj divadelný súbor.

Dino však aj naďalej zostáva divadlom z Hornej Stredy. Napriek novým tváram, si zachovalo charakteristickú poetiku. Dobrovoľní hasiči museli v sobotu večer hasiť nielen vlastný smäd, ale aj požiare vo svojich rodinách. Sprievodným javom tohto diania bol neutíchajúci smiech a želania divákov, aby sa Dino na dosky Domu umenia čoskoro vrátilo.

hori ohnik hori 1 hori ohnik hori 2 hori ohnik hori 3 hori ohnik hori 4 hori ohnik hori 5 hori ohnik hori 6 hori ohnik hori 7 hori ohnik hori 8 hori ohnik hori 9 hori ohnik hori 10 hori ohnik hori 11 hori ohnik hori 12 hori ohnik hori 13 hori ohnik hori 14 hori ohnik hori 15

Text, foto a video: Martin Palkovič

X