Zrelé jablko chutí najlepšie

Májová prednáška Zrelé jablko chutí najlepšie I., mala v priestoroch občianskeho združenia AkSen – aktívny senior pokračovanie 16. júla.

Katarína Kužlíková, ktorá dennodenne nadobúda svoje skúsenosti pri práci s ľuďmi postihnutými Alzheimerovou chorobou v Alzheimercentrum Piešťany n.o., poslucháčom priblížila problematiku postupného starnutia ľudského organizmu a s tým spojenými možnými problémami s fungovaním mozgu.

Starnutie je prirodzený nezvratný a zákonitý proces, ktorý platí pre všetkých a začína narodením človeka. Prináša špecifické zmeny vo všetkých štyroch zložkách ľudskej existencie (biologickej, psychickej, sociálnej i duchovnej). Preto prednášajúca odporučila preventívne trénovať cvičeniami pamäť, pozornosť, myslenie, orientáciu v priestore, reč a uviedla príklady určitých jednoduchých cvičení, ktoré môžeme praktizovať každodenne pri bežne vykonávaných činnostiach.

Obzvlášť, časté aktivizovanie rôznych oblastí mozgu, pomáha posilniť jednotlivé druhy pamäti. Uviedla faktory, ktoré ovplyvňujú funkcie mozgu a udržiavanie zdravej mysle, ako sú výživa, tréningy pamäti, neurobik, komunikácia, sociálny kontakt a zdravý a veku primeraný životný štýl.

Lektorka vedie tiež kurzy pre celkový rozvoj osobnosti v občianskom združení AkSen- aktívny senior, na Teplickej ulici č. 58 v Piešťanoch, kde môžete získať bližšie informácie o kurze.

Text: Agnesa Brišková Foto: Zdenka Slezáriková