Útulkáči: Utta, Pleya, Relka

Piešťanský útulok je domovom desiatok psíkov. Niektorí z nich čakajú na nových majiteľov už celé roky. Cieľom tohto blogu je pomôcť im. Ak chcete niektorého z týchto psíkov spoznať bližšie, navštívte piešťanský útulok. Choďte s ním na prechádzku a uvidíte, či si navzájom padnete do oka.

Utta

2-ročná fenka sa túlala dlhší čas v meste Hlohovec, bola hlásená mnohými občanmi, konečne sa ju podarilo odchytiť pomocou odchytovej klietky. Je plachá, mala veľa kliešťov, potrebuje trochu času sa adaptovať.

Pleya

1-ročná mladá fenka bola nájdená na poli za firmou Ekom celá zablatená a veľmi vyhladovaná. Je prítulná a milá, nemá žiadne označenie. Ku každému sa túli, rada sa hrá, viaže sa veľmi na ľudí.

Relka

2,5 ročná fenka bola odobraná  z veľmi zlých podmienok, žila roky na reťazi. Je extrémne plachá, musí sa všetkému učiť, potrebuje čas na adaptáciu a viac trpezlivosti. A hlavne lásky.

Text a foto: Útulok Piešťany